Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Ar yra gyvenimas iki mirties

Ar yra gyvenimas iki mirties - Broliai

Broliai

Dar viena diena artėja į pabaigą. Vis dažniau akimis ieškome aikštelės nakvynei. Vakarop, po dienos žygio, kuprinės vis sunkėja ir pilvai vis dažniau primena apie save. Sustojame šalia kelio pailsėti ir apsižvalgyti. Mašinos retai pralekia dulkėtu keliu, o pavienių praeivių išvis nesutiksi. Išsitiesiame ant žolės, kūnui poilsio niekada neatrodo per daug. Pasineriame į svajones apie namus, apie garuojančią sriubą ir karštą vonią.

Neilgam. Prie mūsų sustoja motociklas. Du jauni vyrukai, broliai Ajas ir Mergen nori su mumis susipažinti. Jau vakar jie mus užfiksavo, tik neturėjo laiko susoti. Mergenas tik grįžo, atitarnavęs Rusijos armijoje, o Ajasui tik aštuoniolika. Jie altajai iš gretimo Ust-Mutos kaimo. Sužinoję, kas mes tokie, pasakoja apie savo kraštą. Jie žino daug ir tiki pranašystėmis. O jos byloja, kad visi karai prasideda Balkanuose. Ir pirmas pasaulinis, ir antras. Šiuo metu karas Jugoslavijoje, tai ženklas, kad ir jis pasaulinis. Galbūt pasaulis nepavirs kovos lauku, bet palies visus. Vieni kariaus, o kiti bus priversti pasirinkti, su kuo jie. Vėl vyksta pasaulio perdalijimas. Ginklai pas visus labai galingi, gal paprasčiau viską išspręsti prie derybų stalo?

Kalbos nukrypsta apie jų šventoves. Jos nesukurtos žmonių rankomis, bet ne menkesnės. ”Mūsų taiga”- šitie žodžiai pilni pagarbos ir nuolankumo. Taiga - tai kedrų miškas, snieguotos viršūnės ir viską supanti dvasia. Taiga parūpins maisto ir būstą, jausmus nuramins, neleis pasinerti į tuštybę. Civilizacija - dar ne kultūra, ir jos kerams vietiniai sunkiai pasiduoda. Tai tik taisyklės, ir jų tiek daug. Šitie žmonės neieško pagalbos valdiškose įstaigose. Jie paprasčiausiai tiki, kad kiekvienas susilauks, ko užsitarnavo. Laikas geriausias teisėjas. Problemų čia užtenka. Subyrėjus sąjungai, neliko darbo. Daugelis pradėjo gerti. Naminukę patys išsivaro iš pieno išrūgų, pridėję bulvių ar miltų. Augina avis, arklius, karves. Taigi mėsos netrūksta. Juos stebino, kad mes nevalgome arklienos. Kiaulė nešvarus gyvulys. Visai kas kita arklys, jis žolėdis ir labai švarus. Duoną taip pat kepa patys, tai apvalūs balti blynai-lepioškos. Juodos duonos skonio jie nežino, o mums jos taip trūko visą kelią... 

Jūs esate čia: Naujienos Ar yra gyvenimas iki mirties