Antradienis, Lap 12th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Ar yra gyvenimas iki mirties

Ar yra gyvenimas iki mirties - Didysis persikraustymas

Didysis persikraustymas

Altajus žinomas, kaip kelias, kuriuo vyko didysis tautų persikraustymas. Tokių pat kapaviečių galima rasti visoje Azijoje iki pat Uralo kalnų ir netgi toliau: Užkaukazėje, Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Jos pažymi kelią, kuriuo vyko kelionė iš rytų, iš Himalajų į vakarus.

gentis? Kokie kataklizmai gynė ordas iš gimtų stepių? Kokią naują laimę ir privalumus nuspėjo jie neryškiame tolumos rūke? Kas juos Kokia dvasia vedė ištisas tautas ir atskiras taip traukatrasti?ė į nežinomas platumas, ką tikėjosi jie

Matant negailestingus Himalajų ledynus, sterilią dirvą, nevaisingas uolas, kur net gyvūnų mažai, kur net erelis retai pasirodo, jūs galite suprasti, kas vertė žmones judėti. Patys geriausi ir stipriausi išėjo, pasiliko tik silpnieji, žmonės netikintys ateitim

Tik patys atkakliausi pasiekė galutinį tikslą - jie priėjo šiltą ir derlingą Europą. Jų gyvenimas pasidarė lengvesnis, nes daug mažiau laiko ir jėgų reikėjo skirti maistui ir būstui. Neišdrįsę keliauti ir toliau kentė šaltį ir nepriteklių. Akmenuota žemė, šalti vėjai neleido pajusti džiaugsmo, kurį temdė kasdienė kova už gyvenimą.

Europos tautos šiandien važiuoja atgal į tas tolimas vietas, į Himalajus. Tai protėvių kraujas ir giliai atmintyje įstrigusi praeitis traukia mus į tą nesvetingą, šaltą kraštą, vietas iš kur į Europą atsinešėm dvasingumą. Šiandien, civilizacijos gniaužtuose, mes vis dažniau ir dažniau jo pasigendame. Gal jau atėjo laikas sutalpinti savyje tikėjimą amžinu gyvenimu ir šiandieninį civilizuotą gyvenimo būdą?

Tautos keliavo palikdamos paskui save legendų ir padavimų šleifą apie milžinus, fėjas ir tautas, pasitraukusias gyventi po žeme. Folklioras slepia daugybę praeities įvykių, ir jame slypi Tiesa.

Jūs esate čia: Naujienos Ar yra gyvenimas iki mirties