Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal...

1. Girios medeliai, žali žaliuonėliai - MEDELIŲ KALBA

MEDELIŲ KALBA

Seniai seniai, ne prieš šimtą, o du ar daugiau šimtų metų, žmonės ne sau dirbo, o dvarams nugaras lenkė. Salako dvarui ir Tauragnų miestas Katlėrių ir Inkartų kaimai lažą ėjo. Vieną karią ir inkartiškė Verutė; nors dar ir dešimtų metų nebuvo sulaukus, nuėjo dvaran plunksnų plėšyt. Kaip neisi, jei mamytė nesveikuoja.

Savaitei suėjus kitos merginos atėjo, pasakė, kad Verutės mama visai sunegalavus, marinama. Mergytė, nei ryto nelaukus, temstan bėgte išbėgo.

Kol laukais bėgo, kad ir temo - dar ne taip baisu. Šeimaties girion inbėgo, - tamsu, medžiai tik ošia, tik gaudžia. Išsigando Verutė, nei toliau bėgti, neu atgal grįžti, nei nakčia eiti, nei aušros laukti.

Išsigando, klausosi girios kalbos ir nesupranta, - ar gražumu ką sako, ar barte barasi.

Pradėjo Verutėlė girios medelių atsiprašinėti:

- Oi jūs girios medeliai,

žali žaliuonėliai,

ne iš gerumo giria einu,

ne iš gerumėlio miegelį drumsčiu,

-iš didžio vargelio, iš rūpestėlio.

Ar Verutė girioje kiek apsiprato, ar patiko girios medeliams jos kalba, tik - lyg ir ramiau giria ošia, lyg ir švelniau kalba.

Insidrąsinusi Verutė pradėjo girios medelius prašyti:

- Oi jūs medeliai,

žali žaliuonėliai,

tai kad perprasčiau

jūsų kalbelę,

tai aš inveikčiau didį vargelį.

Apsiverkė gailiais rasos lašais beržas, pasigailėjo gražiai prašančios mergytės ir persakė girios medelių kalbą.

Linksma, kaip viešnagėje viešėjus, parbėgo Verutė, sutaisė motinai vaistų. Tik gurkšnelį išgėrė - sveika atsikėlė.

Graži mergina Verutė išaugo, gražias vestuves iškėlė, savo vaikus augino; sena senutėlė suseno, o girios medelių, žalių žaliuonėlių kalbą vis labiau perprato, žmones nuo visokių ligų vadavo.

Daug kam Verutė girios žodžius persakė. Girdėjo jos pasaką iš senelės ir garsi Tauragnų krašto žiniuonė ir pasakotoja Sereikienė, o iš Sereikienės - aš pati girdėjau.

Klausykitės, vaikai, pasakos, pasakos apie girios medėlių galybę.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal...