Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal...

1. Girios medeliai, žali žaliuonėliai - KAIP KLEVĄ KIRSTI NORĖJO IR KAIP KLEVAS ATSIPRAŠĖ

KAIP KLEVĄ KIRSTI NORĖJO IR KAIP KLEVAS ATSIPRAŠĖ

Susirgo vieno jaunikaičio motina. Kuom negydė, kuom nevadavo - negerėja motulė. Galvojo galvojo jaunikaitis, kaip motinai pagelbėti, ir nusprendė padaryti margąją lovelę:

- Kad jau nesveiksta mano motinėlė,

kad jau negerėja mano sengalvėlė,

tegu nors gražiai paguli,

tegu nors ramiai išsimiega.

Taip taręs pasiėmė kirvį ir nuėjo girion žaliojo klevo kirsti. Išsirinko klevą patį gražiausią, patį tiesiausią ir pradėjo atsiprašinėti:

- Vai tu, kleveli,

žalias medeli,

aš tave kirsiu,

šakeles nugenėsiu; š

šakeles nugenėsiu –

lenteles išskeldinsiu;

lenteles išskeldinsiu -

lovelę dirbdinsiu –

lovelę dirbdinsiu,

margojoj lovelėj

motulę migdinsiu. 

Išsigando klevas ir prašo:

- Nekirski manęs, berneli,

nekirski manęs, jaunasai,

gera man žaliuoti,

tarpu medelių būti.

Nugenėsi mano šakeles –

nuvys mano lapeliai.

 

O jaunikaitis atsako klevui:

- Vai tu, kleveli, žalias medeli,

nei aš tave kirsčiau,

nei šakeles genėčiau,

nei lenteles skeldinčiau,

nei lovelę dirbdinčiau –

serga mano motinėlė,

kaip žvakelė smilksta,

migdinsiu margoj lovelėj,

tegu nors gražiai paguli,

tegu nors ramiai išsimiega.

 

Ir vėl klevas prašosi:

- Nekirski manęs, berneli,

nekirski manęs, jaunasai,

gera man žaliuoti,

tarpu medelių būti.

Duosiu tau žiedelius,

duosiu tau lapelius,

duosiu tau sulelę,

tik nekirski manęs medelio.

 

Gaila jaunikaičiui klevų kirsti, bei ką daryt, neišmano. Vėl jaunikaitis sako klevui:

- Vai tu. kleveli,

žalias medeli,

nei aš lave kirsčiau,

nei šakeles genėčiau,

nei lenteles skeldinčiau,

nei lovelę dirbdinčiau:

Kas man iš tavo žiedelių,

kas man iš tavo lapelių,

kas man iš tavo sulelės –

sergą mano motinėlė,

serga mano sengalvėlė,

kaip žvakelė smilksta.

Dirbdinsiu margų lovelę,

migdinsiu motinėlę,

kad jau negerėja,

tegu nors gražiai paguli,

ramiai išsimiega.

 

O klevas vis prašo:

- Nekirski manęs, berneli,

nekirski manęs, jaunasai,

gera man žaliuoti,

tarpu medelių būti.

Nugenėsi mano šakeles -

nuvys mano lapeliai.

Mano lapeliai - karščiui ištraukti,

mano žiedeliai - kvapui atgauti,

mano sulelė - širdžiai atgauti.

 

Atitiko klevo susakymas motušės ligą - jaunikaitis klevo nebekirto. Prisileido sulos, prisirinko žiedų, prisiskynė jaunų, vos besprogstančių lapų. Namo parėjęs, davė tų vaisių sengalvėlei - motušė beregint pasveiko.

*

Klevo suloje daug vitaminų, žieduose yra nektaro, jaunų lapų arbata skatina prakaitavimą, o patys lapai, pridėti prie skaudančių vietų, traukia karštį. Kol kas dar gydytojai nepatikrino, kokiais atvejais dera ar nedera vartoti klevo sulų. žiedus ar lapus. Kol kas jų nėra vaistinėse, kol kas neatsargu ir patiems klevo sula ar žiedais gydytis. Kai jūs dideli išaugsite, būtinai ištirkite.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal...