Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal...

1. Girios medeliai, žali žaliuonėliai - BALTALKSNIO RODA

BALTALKSNIO RODA

Vienos moters vaikai dar maži išmirdavo, dar lopšy nunykdavo. Susilaukė toji moteris dar vieno ir neapsidžiaugė.

- Rastum, - sako, - ir šitas mirs. Sena jau, rastum, daugiau ir nebesusilauksiu, viena paliksiu.

Kur eina, vis apie savo vaikelį galvoja, pati viena šneka.

Užgirdo ją taip alksnių jaunėlis burbuliuojant ir klausia:

- Ar kas nutiko?

- Nutikt kaip ir nieko nenutiko, tik man vaikelis gimė.

- Tai gerai, - baltalksnis sako.

- Menkas gerumas, - atsako moteriškė. - Ligi tam keli mirė, rastum, ir šitas numirs, kiti iš lopšio nepasikėlė, rastum, ir šitas nepasikels.

Bupt, bupt... numetė alksniokas spurginius ir sako:

- Šitais težaidie, tai pasikels.

Parsinešė moteriškė spurginius, ties lopšiu pakabino, vaikelis pradėjo rankytėm siekti, pradėjo kepurnėtis, džiaugtis, juoktis, pasiekęs burnytėn traukia. Kaip pamainytas gražiai išaugo. Nuėjo moteriškė pas alksnį ir sako:

- Kad tau visur gerai būtų, tai gerai parodijai. Tan žodin - alksnis visur želia.

Paaugo paaugo vaikas, jau pusberniuose suaugo -pradėjo nykti, menkėti. Prisiminė moteris alksnį, nuėjo ir pasakojas. Užgirdo šnekant alksnis ir klausia:

- Ar kas nutiko?

- Kaip ir nutiko, kaip ir nenutiko: labai gražiai augo mano vaikelis, o dabar nyksta, menkėja.

- Tai dar nieko, - sako alksnis, - pažadėk, kad klausysi, tai pamokysiu.

Moteris pažadėjo.

- Nubrazdok, - sako alksnis, - mano žievę, tik nuo liemenio nelupk, tik nuo šakelės, tegul brazdų pakramto - augs kaip augęs.

Nubrazdojo moteriškė šakas, nunešė brazdų, pakrimst davė - susitaisė vaikelis, gražiau kaip augęs augo. Nuėjo moteriškė pas alksnį ir sako:

- Kad tavęs niekas nepriveiktų, tai gerai parodijai. Tan žodin: miškas dega - alksnis degime kelias, tan

žodin: mišką kerta - alksnis skynime kelias.

**

Baltalksnio žievėje gan daug vitaminingos sulos, tik vartoti brazdus nepatogu: labai trumpą laiką tesilupa, tad ir pakeičiame juos kitomis vitaminingomis medžiagomis. Kirtavietėse anksti pavasarį paruoštų brazdų vitaminingumas džiovinant žymiai sumažėja, tad netenka jų atsargų ruošti. Jei pavasarį, sulai tekėti pradėjus, ir galime tam kartui pasiruošti brazdų, tai lupkime tik nuo šakų - šakų brazdas Švelnesnis, be to, nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti.

Alksnio spurginius (kankorėžius) ir dabar vartoja vaistams nuo vidu­riavimų, tik nereikia vartoti savo nuožiūra, mat, infekcinių viduriavimų (dezinterijos, vidurių šiltinės) jie išgydyti nepajėgia, tik patį viduriavimą susilpnina. Nors ligonis kiek pagerėja, bet Žarnyne ilgam lieka bakterijų -ir pats ligonis ūmai vėl sunkiai susirgti gali, ir visą laiką gali užkrėsti kitus. Kirtimuose galima labai daug ir lengvai kankorėžių paruošti, tad sumanius rinkti reikia pasiteirauti, ar paklausa yra. Nors alksnio kankorėžiai ir kieti, bet vaistams jie dar netinka: reikia padžiovinti gerai vėdinamose patalpose. Džiūsta lėtai.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal...