Ketvirtadienis, Spa 17th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 2. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

2. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - KAIP SESERIS SODON LEIDO

KAIP SESERIS SODON LEIDO

Guoba, vinkšna, skirpsta ir skirpstelė vieno būdo, tik ne vieno augumo, tik ne vienoj vietoj auga. Va, kaip jom nutiko.

Motina mįslę minė, kurią dukterį sodon leisti, kuriai sodą gobėti. „Katroj pirma ateis, - mano, - tai ir skirsiu". Vienu kartu keturios atėjo.

- Eikit, - sako, - gražiai nusiprauskit, dukrelės. Gražiai nusiprauskite, gražiai apsitaisykite, kuri gražiausia būsite - tą sodon leisiu.

Nuėjo visos upėn praustis.

Jauniausioji skirpstelė labai skubėjo, bėgdama purvais apsidrabstė. Jauniausioji skirpstelė, labai skubėdama, kiek prausus, kiek nesiprausus pirmoji šlaitan pasibėgėjo. Bėgdama žiūri - žebra palikus. Kol galvojo, ar taip eiti, ar nusipraust sugrįžti - seserys ją aplenkė. Taip žebra skirpstelė šlaite ir paliko.

Visos seserys bumburėm taisėsi: skirpsta ir vinkšna mažesnėm, guoba - rupesnėm. Visos seserys lapais vilkosi: skirpsta gražiais lygiais, vinkšna ir guoba labai skubinosi, kreivus iškirpo. Abi vienodai kreivus iškirpo, tik nevienodus: guoba smailius poilgius, vinkšna - apskritesnius. Skirpsta dailiau už seseris apsitaisė, bet užtruko, užtrukus labai skubinos, sušilo. Sušilus šaltų vielų lenkės, įsaulin derinos. Pamatė motina skirpstą šilumon derinantis ir sako:

- Nebus iš tavęs šeimininkės, sau geriau taikai. Skirpstai sodos neskyrė.

Liko guoba ir vinkšna, mįslę mena motina, kuriai sodą gobėti, kurią sodon leisti.

- Abi, dukrelės, kreivus lapelius išsikirpot, abi panašias bumbures užsidėjot, kuriai gi dabar sodą skirti?

- Aš nedaug nuo seselių skiriuos, - sako vinkšna, - tik kiek pasipešus, rastum, ir nesmatys.

- Rastum, matysis, rastum, ir nesmatys, o ką tu sakysi?

Vinkšnai neatsakius, guobos klausia:

- Regi, motinėle, aš dailiai kirpt ir netaikiau. Regi, motinėle, ilgom auselėm - geriau girdėsiu; regi, motinėle, žvairom akelėm - geriau sužiūrėsiu.

Patiko motinai guobos kalba ir sako:

- Regiu, už seseris būsi gudresnė - tau sodą sodėti, tau sodą gobėti.

- Tai dėkui, motinėle, - sako guoba, - tik sakyk, kokias lauktuves skirsi.

- Kad esi už kitas gudresnė, tai būk ir geresnė. Tau kraitin skirsiu ramumėlį.

**

Liaudies medicinos nuomone, įvairios guobos dalys tinkančios nerviniams sutrikimams gydyti, o soduose, kur yra guobų, žmonės būną ramūs, linksmi. Racionalioji medicina kol kas nepatvirtino guobos gydomosios galios ir vargu ar patvirtins. Teigiamąjį guobos, kaip ir kitų gražių medžių, poveikį, tenka aiškinti ne kokiomis nors ypatingomis veikliomis medžiagomis, o dideliu mūsų senelių estetiniu jautrumu. Tai labai gražus pavyzdys, kaip mūsų proseneliai suprato sodybų apželdinimo vertę. Tad būkime ir mes medelių žaliuonėlių draugai.

Daug auga medžių ir panašių, ir skirtingų. Juos reikėjo pažinti, o pažinus ir kitiems pasakyti. Augalų sistematikos mūsų seneliai nesimokė, kokiais principais ją Linėjus sudarė, nežinojo. Dar ir didysis gamtininkas nebuvo gimęs, savaip, bet labai tiksliai atskirti mokėjo, požymius nužiūrėjo.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 2. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI