Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - KAIP VYŠNIA SODON INSIPRAŠĖ

KAIP VYŠNIA SODON INSIPRAŠĖ

Vaikščiojo tėvulis po žalią girią ir užgirdo ką verkiant. Pasiklauso, pasižiūri - nieko nemato. Pradėjo šaukti, kas verkia - vyšnia atsiliepė.

Priėjo tėvulis prie žaliai vyšniai ir klausia:

- Ko verki?

- Kaip aš neverksiu, - sako vyšnia, - praaugo mane kiti medeliai, nebemato saulelės mano žiedeliai - nebesimezga mano uogelės, nebemato saulelės mano lapeliai - nebesirpsta mano uogelės.

- Tai ką gi aš dabar padarysiu, negi medelių šakas praskirsiu - vėl užsilenks, negi medelių šakas nugenėsiu - vėl užžels.

- Nekliudyk medelių, testą želie, kaip žėlę, testą augie, kaip augę, tik manęs čia nepalik.

- Tai kur aš tave dėsiu?

- Kur pats būsi, - prašo vyšnia, - ten ir mane padėsi. Aš baltais žiedeliais žydėsiu, raudonas uogeles sirpinsiu, - bus tau gražu pažiūrėti, bus tau gera širdžiai atsigauti.

Paklausė tėvulis vyšnios kalbos, parsinešė vyšnią, parsinešęs kieme pasodino.

**

Aukštaitijoje gan daug atsparių puslaukinių vyšnių formų, jos tinka eroziniams šlaitams želdinti. Dera gan gausiai, vaisiai skanūs, jaunieji gamtininkai turėtų jomis susirūpinti. Būtų labai naudinga, jei jauniesiems gamtininkams skirtų kokį hektarą ar daugiau Šlaitų ar skardžių vyšnynui.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI