Sekmadienis, Rugs 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - KAIP MIŠKAS RADOS...

KAIP MIŠKAS RADOS...

Kadaujoj ir akmuo vietoje negulėjo: dideli akmenys ežerais plaukė, maži palaukėm straksėjo; ežerai padebesiuose lekiojo, kas kur panorėjęs ėjo.

Neparanku buvo. Atlėks ežeras brolio aplankyti, o tojo nebėra - kitur išlėkęs. Nuplauks akmuo pas kaimyną - tas kieminėt išsidanginęs.

Sutarė vietas išsirinkti, kur kam būti, kokiais keliais vaikščioti.

Kam koks kelias tiko - tokį mėgino, tik medžių šeimyna krūvon suėjus šlamėjo, tarėsi.

- Eikim, seselės, smėlynuosna: - vadino pušys ir smėlynuosna patraukė.

- Ne, verčiau eikim jaurynuosna, - atsišaukė eglės, jaurynuosna žengė.

Nesutaria eglės, pušys - smėlynuose ar jaurynuose būti.

- Skirkitės, seselės, - ąžuolas kalbino.

- Ne, ąžuolėli tėveli, - atsišaukė vienu balsu eglės ir pušys, - nedera mums skirtis, be mūsų nebus rūkylų.

- Eikim, broleliai, kur paunksmėlin, - vadino bal-talksnis, paunksmėlin nulindo.

- Ne, verčiau eikim, kur saulutė šviečia, - atsišaukė berželiai, šviesumon pašokėjo.

- Skirkitės, broleliai, - liepa sako.

- Ne, liepele motinėle, nedera mums skirtis, be mūsų lapelių nebus darylų, be mūsų tošelių nebus lauknešėlių.

-Eikim, broleliai, kur raistuosna, - vadino juodalksniai ir raistuos subrido.

- Ne, verčiau eikim kur verdynuosna, - atsišaukė žilvičiai ir ties šaltiniais parimo.

- Skirkitės, broleliai, - epušė sako.

- Ne, drebulėle sesele, - vienu balsu atsiliepia žilvičiai ir juodalksniai, - be mūsų karnelių nebus darylų, nedera mums skirtis.

- Eikim, broleliai, kur molynuosna, - vadina ąžuolai.

- Ne, verčiau eikim kur juodymuosna, - atsišaukė ir uosiai.

Kad ir netoli, o ir tiedu žengterėjo. Skirkitės, broleliai, - sako ievelė.

- Ne, ievuže sesele, - vienu balsu atsiliepia vyresnieji medžiai. - Be stebulės, be ratlankio rato nepadarysi, nedera mums skirtis.

Stovi medžiai, tariasi, susitarti negali. Skirtųsi, eitų kas sau - skirtis nedera. Taip bestovinčius medžius priėjo lietus.

- Eikim drauge! - vadina lietus. Sušlamėjo medžių lapeliai ir sako:

- Ne, mes dar neisim, dar čia pastovėsim. Užpyko lietus ir sako:

- Kad dabar eit nenorit, tai ir visai nebeikit. Stovi medžiai, tariasi, susitart negali. Skirtųsi, eitų kas sau - skirtis nedera. Taip bestovinčius, besitariančius prilėkė vėjas.

- Lėkim drauge! - vadina vėjas. Suošė, susvyravo šakom medžiai ir sako:

- Ne, mes dar nelėksim, adr čia pabūsim. Užpyko vėjas ir sako:

- Kad dabar nelėksit, tai ir visai nebelėkit. Taip medžiai ir pasiliko.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI