Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - MELAS AR TEISYBĖ?

MELAS AR TEISYBĖ?

Sakoma, kad senų senovėje žmonės medžių ir žolių, žvėrių ir paukščių kalbą supratę.

Melas ar teisybė?

Tikra teisybė.

Netikite? Tad paklausykite.

Žodžių, žinoma, nei medžiai sakė, nei paukščiai čiulbėjo, nei miško žvėrys niurnėjo, bet kitaip skamba medžiai veržlių vėjo šuorų trankomi, kitaip siaudžia gaudžia lygaus vėjelio siūbuojami, kitokią giesmę gieda rudens vėjams insikieminėjus.

Alsiai šnara kaitros išvargintas lapas, švokščia drėgno vėjo blaškomas, tyliai ošia į miglos skraistę vyniojamas.

Sausą dieną traškiai trumpai nuaidi neatsargus žingsnis, lūžteri šakelė, minkštai žlegsi žingsniai drėgną ūkanotą dieną, dunksėdamos lūžta šakos.

Dažnai miškuose būdami žmonės ne tik skirtingus garsus girdėdavo, bet ir su įvairiais gamtos reiškiniais siedavo - taip ir išmoko girios kalbą suprasti. Tokia medžių kalba.

Tai sausas, tai apsiašarojęs žemuogės lapas, stiebiasi ar svyra smilga, papursta ar susisuka samanos. Kalba žolės ir mažiausios žolelės.

Kartais aukštai aukštai šaudo kregždės, o kartais net žemę sparnais brauko, linksmai čiulbėjęs paukštelis pradeda cypsėti, lyg sunerimęs; ne laiku ūkteli pelėda, sučiaudi vilkas, tai dusliai, tai skardžiai loja lapė, šasteri iš po krūmo kiškis, grinkšteli dantimis voverėlė - kalba, oi, raiškiai kalba ir girios žvėreliai, ir mažieji paukšteliai, tik reikia jų kalbą perprasti.

Na, smalsieji mažieji, pamėginkit perprasti girios kalbą.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI