Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - RETESNIŲ ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAI

RETESNIŲ ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAI

Ankslis – alksnis, juodalksnis

Aplaida – kieno pikta valia užleista liga ar nelaimė

Atlaidos – aplaidos nugalėjimas; kaltės išpirkimas

Atavada – priemonė nuo aplaidos, užbūrimo, ligos

Atklausti – į klausimą atsakyti klausimu

Bertainis – laikas, per kurį smėlis išbyra iš viršutinės laikrodžio pūslės, dažniausiai 1/4 valandos.

Čiulmyti – žįsti į skudurėlį įrištą košę, grūstus branduolius, pasaldintą duoną ar kokį kitą maistą

Darylai – dažai, dažniausiai augaliniai, iš kelių rūšių sudaryti

Daryti – tvarkyti derlių; dažyti maišant spalvas ar per kelis kartus -sudėtingai dažyti; veikti

Dygiai – dyliai

Džiovės – džiova

Eilines – kokia epidemija; eilinės šluoja - labai daug miršta

Gailauti – graudentis, skųstis, truputį ir kaulyti

Gožinė – kitus skriaudžianti, gožianti it raganos duktė

Gobėti – skara ar apsiausiu gražiai suklosčius, iškilmingai užsigaubti; labai oriai būti

Išložėti – išlaužti, išversti

Kadaujoj – senų senų senovėje; labai labai seniai; vos ne amžių pradžioje; taip seniai, kad niekas nebepamena kada

Kėlautis – didžiu dėtis, didžiuotis, puikuotis, „nosį riesti", kiek pašiepiantis žodis

Krunuoti – dusliai, sunkiai kosėti

Kvietytis – pušų vyriškiesiems žiedynams birti

Laumriešučiai – nuodingi grybai apvaliais žemėje bręstančiais vaisiakūniais

Loženos – vėjavarčiai

Lyduokas – dirvos ruošėjas; seniau sėdavo lydimuose - išdegintuose miškuose

Mantrinti – žirgą staigiai stabdyti; keisti jojimo greitį; taip valdyti, kad bėgtų gražiai išriestu sprandu

Mat – (vienu mat) akimirksniu, labai staiga

Metuonas – pagyvenęs, metuotas

Nepagalus – silpnas

Nubrazdoti – nuimti brazdą be kitų žievės sluoksnių

Opšti – ošti

Ožkanagė – trilapis pupalaiškis

Palaidą suraukti – laisvus vidurius sukietinti

Paplūstos – pavasario potvyniai

Pasigruižydamas – grasindamas; ketindamas atsikeršyti, pykdamas

Pašarma – stipri šalna

Pilelė – pilkapis; kapas; kapo kauburys

Prapuolus – pražūtingas, lemtingas; dar ne prapuolus = dar ne paskutinioji; dar išvengiama

Rastum – turbūt, galbūt

Skirdas – giliai supleišėjusi oda; grybelinė liga

Skirus – besiskirtas: žymus tarp kitų

Skirpstelė – kamštinis skirpstas

Smalkus – stipraus malonaus kvapo

Soda – ne tik sodyba (su visais želdiniais), bei ir gyvenvietės esmė, lyg ir gyvenvietės dvasia globėja

Sodėti – būti tos sodybos simboliu; dažniausiai sodi (sodėja) koks gražus, didesnis už kitus medis

Spurginiai – kankorėžiai; alksnio kankorėžiai

Sudaryti – tvarkyti; pasiimti derlių, aišku, tvarkingai; suruošti dažus

Susišapaloti – subyrėti į smulkius šapus

Sutverti – sukietinti, suaugint, sutvirtinti

Šiurus – piktas; nedraugiškas; atžagarus

Šiurelė – pirmųjų metų pušies šakelė, dar ne visai išsiskleidusiais spygliais

Šiuoriai – švyliai

Testa – tebūnie taip lemia, tegu; nors ir..., kad ir...

Testa tos – tiek tos

Tiku tiku – vos vos

Triūšia – supuvusi mediena

Tuopradž – kaip pradėjo, taip ir nebepabaigia

Ulda – nedidelis (apie 1 kv.m.) keturkampis tinklas, ištempiąs ant kryžmos ir pakabintas ant karties. Uldaujant tinklą patraukia po žuvim (arba laukia, kol užplauks) ir staigiai pakelia. Uldauninkui reikia ir vikrumo, ir jėgos, ir nemažos kantrybės

Urpšti – urgzti, labai piktai niurzgėti; ieškoli priekabių

Užsitrenkimas – koks rūpestis ar vargas, nuo kurio žmogus it suakmenėjęs palieka

Verdynai – sraunūs šaltiniai; verdynuose vanduo lyg kunkuliuoja nuo dugno

Žygas – pasiuntinys, turįs labai didelius įgaliojimus, patikėtinis; žygo pareigos labai garbingos

Žygus kelti – kam pavesti žygo pareigas, rinkti garbingom pareigom

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI