Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - TURINYS

TURINYS

Kaip sumaniau knygelę parašyti 3

Medelių kalba 5

Kaip klevą kirsti norėjo ir kaip klevas atsiprašė 8

Našlaitės obelėlė 12

Beržas pas Saulės dukteris ėjo 24

Alksniai uldauninkai 35

Baltalksnio rodą 37

Kaip uosis galybę gavo ir kam persakė 40

Ilgoji pasaka apie raganą ir Saulę, eglę ir Indrają 45

Liepos galybės 55

Kaip ieva sau galybę rinkos 61

Kaip šermukšnis į aukštus medžius nepasikėlė 64

Apie žilvitį gailestingą 68

Žilvitis vaikams vietas dalijo.73

Sužvarbęs ėgliukas 75

Kaip pušis aplaidą užleido ir atsiėmė 77

Kaip seseris sodon leido 81

Skroblys 84

Riešutys 87

Ožkanagės dovana 89

Kerės 91

Kerna žyguos kėlės 94

Drebuolė 102

Kaip vyšnia sodon insiprašė 108

Apie vyšnią ir devintų marčią 110

Ankstyvė 114

Tepalas 117

Kaip ąžuolas vienas paliko ir kas iš to nutiko 120

Kaip amalas gudravo 125

Kur benueisi 128

Medžių mįslės 133

Kaip miškas rados 142

Melas ar teisybė? 145

Retesnių žodžių paaiškinimai 147

 

Šimkūnaitė E.

Ši66

Girtos medeliai, žali žaliuonėliai: Pasakos vaikams /Iliustr. I.Norkūnaitė. - V.: Valst. leidybos centras, 1991. - 2p.: iliustr.

 

Šis daugeliui žinomos E.Šimkūnaitės vaikams skirtas pasakų rinkinys apie medžius bus įdomus ir suaugusiems, nes perpintas liaudies medicinos žiniomis, jame trumpai įvertintos medžių gydomosios savybes.

 

UDK 1 888.1=93

 

Grožinės literatūros leidinys Eugenija Šimkūnaitė

GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

Pasakos

Dailininkė I.Norkūnaitė

Redaktorius B. Stundžia

Techninis redaktorius G.Pranckūnas

Duota rinkti 1991.07.10.

Pasirašyta spaudai 1991.08.01. SL319.

Popierius ofsetinis. Garnitūra „Taims", 16 punktų. Ofsetinė spauda.

Formatas 70x100/16., 12,25 sąl. sp.l., 9,4 apsk.1.1.

Tiražas 20 000 egz. Užsakymas 1713. Kaina sutartinė 21Lt

Valstybinis leidybos centras. 232671 Vilnius, T.Vrublevskio 6.

Spausdino „Spindulio" spaustuvė, 233000 Kaunas, Gedimino 10.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI