Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - ANKSTYVĖ (Kaip ankstyvė kieman ėjo)

ANKSTYVĖ (Kaip ankstyvė kieman ėjo)

Leido motina dukteris žmonės paviešėti. Vyšnia su ankstyve drauge ėjo. Vyšnia vyresnė - sparčiai ėjo. Ankstyvė jaunesnė - kartu nespėjo, nespėjus atsiliko.

Vyšnia vyresnė, drąsiai ėjo - viena nuėjo. Ankstyvė atsilikus - verkti pradėjo.

Užgirdo paukšteliai verkiant, sulėkė, visi kartu klausinėja - visai pasimetė ankstyvė, nei iš kur atėjusi, nei kur ėjus nebežino, žino tik - su seserim ėjus.

Pasigailėjo paukšteliai ankstyvės ir sako:

- Kad kokią žymę duotum - rastume nors tavo seserį.

Ką veiks ankstyvė - uogeles davė.

Čiupo paukšteliai uogeles, išlekiojo, derino derino-niekur tokių nerado. Vėl pasiėmė, vėl ieškojo - ir vėl nerado. Parlekia, sako:

- Gal netikra tavo žymė, visokių uogelių matėm, tokių - neradom.

Tada paukšteliai suprato:

- Žinom, - sako, - tavo sesytė vyšnia, seniai žmonės kieminėjas, eime - parodysime.

Ankstyvė vėl verkia:

- Kaip aš beisiu, kad lauktuvių nebeturiu.

- Kad neturi tų, gal turi kitų? - ramina paukšteliai. -Gal kokią galybę žinosi?

- Žinau, žinau, - džiaugias ankstyvė, - kai pražystu prasningu, pažiūrėjus akys prašviesėja, mano uogelės -kaip medus širdį atgauna, mano ašarėlės - vidų suramina.

- Geros bus ir tos lauktuvės, - sako paukšteliai ir nuvedė ankstyvę kieminėtis.

Taip ir paliko ankstyvės uogelės paukšteliams lesti.

**

Ankstyvės-trešnės žiedai, vaisiai ir klijai tikrai tiktų vaistams, tačiau žiedų ir klijų atsisakėme, kaip ir vyšnių, dėl tų pačių priežasčių, o skanius ir vitaminingus vaisius atidavėme virtuvei.

Be kultūrinių, Lietuvoje yra ir laukinių trešnių. Ypač įdomios yra augančios Bražuolos slėnyje. Iš jų kauliukų išauginti gražūs medžiai auga Botanikos instituto eksperimentinėje bazėje (Jeruzalėje), o šių vaikai nuvažiavo net į Leningradą: botanikas Čirkovas juos pasėjo Kolos pusiasalyje. Medeliai gražiai auga, dera, tik gaila nebevadina jų bražuolinukais, o leningradietėmis ir kolietėmis.

Laukinės trešnės - gražūs, nelepūs medžiai, o jų vaisiai, kad ir smulkoki - skanūs. Labai praverstų šios gražuolės priešeroziniams želdiniams, net jei ir visus vaisius išnešiotų paukšteliai: jie nurenka daug vikšrų, tad negailėkime jiems ir vienos kitos uogos.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI