Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - KAIP AMALAS GUDRAVO

KAIP AMALAS GUDRAVO

Amalas ne tik tarpe krūmų mažas, ir tarpe krūmelių ne per didžiausias, bet didžiu kelias, prie medžių lyginas.

Nei augumu, nei skėtrumu nepasikėlęs, sugalvojo amalas gudrumu išsigudrauti.

Kai motina vietas dalino, amalas už kitų glaustėsi, iš akių lenkėsi.

Išdalino medžiams vietas - amalas išsislapstė, išdalino krūmams vietas - amalas išsislapstė, išdalino ir mažiems krūmeliams - tada amalas pasirodė.

- Kurgi, vaikeli, buvai? - klausia motina.

- Kiti mane nustumdė, stipresni mane nugrumdė, menkos mano kojelės, - nuskriaustas dedasi amalas.

Kur motina bederino - amalas vis kratosi:

- Kaip čia, motinėle, - meldžia amalas, - žemai būsiu - užstos mane augesni, saulelės nematysiu.

Neinderino motina amalui vietos ir klausia:

-Tai kur, vaikeli, norėtum būti?

- Užmiršai, motinėle, man vietą paskirti, tai nors ant brolelių pečių pakylėk. Tai aš ten busiu, tai saulelę regėsiu.

Ką veiks motina - užkėlė amalą ant beržo pečių. Atsisėdo amalas ant beržo pečių, apsižvalgė ir pradėjo jam galva svaigti. Šaukiasi amalas vėl:

- Negerai, motinėle, inderinai - svaigsta mano galvelė.

Tada motina ir klausia:

- Tik tiesą sakyk, vaikeli, ar ne tavo gudrybė, ar ne pats užsimiršinai?

Neinsidrąsėjo amalas meluoti; neinsidrąsėjo ir tiesą pasakyti. Perprato motina amalo gudrybę ir sako:

- Kad nesakai, tai žado neturėsi, kad aukštai kėleis, tai žemai krisi, kad prašai galvą vaduoti, tai geriau pats vaduok.

Taip ir stojos: amalas žado neturi, aukštai amalas sėdi, tik menkas vėjas - amalo šakelės žemėn byra, kam galva svaigsta - amalų geria.

**

Nors amalas ir parazitinis krūmelis, bet Lietuvoje retas ir globojamas. Ypač sumažėja amalų po šaltųjų žiemų, o šiltesnioms užėjus jų pagausėja, pasistumia toliau į šiaurę ligi kitos šaltos žiemos. Ir per šiltąsias žiemas amalai retai teperžengia Nemuno linkio ties Kaunu lygį.

Gydymo reikalams leidžiama rinkti tik vėjokričius ir nuo kertamų medžių.

Amalo šakutės (maždaug pieštuko storio) džiūsta labai lėtai. Suskintas ar surinktas šakutes reikia sudėti puriomis nedidelėmis krūvelėmis ir palikti 2-3 mėnesiams palėpėse ar pastogėse, tamsioje vietoje, kad lapai nenubluktų. Išstovėjusias paskleidžiame, po kelių dienų papurename, dar vieną ar du kartus apvartome ir, atmetę patamsėjusias bei per storas, sudedame į maišus.

Amalo reikia labai nedaug, bet kai jis saugomas, tai ir paruošimui itin didelių galimybių nėra, dėl to, kai vėjas nulaužia amaluotą medį ar yra kertamų amaluotų miškuose, žaliavą reikia sutvarkyti. Nepamirškime ir iš girininko ar gamtos apsaugos inspektoriaus pasiimti pažymą, kur bei kokiomis aplinkybėmis rinkome.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI