Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI

3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI - MEDŽIŲ MĮSLĖS

MEDŽIŲ MĮSLĖS

1. Kuo daugiau prausias, tuo raudonesnis.

2. Tęvas bernužėlis juodyme šaltyme braidinėja.

3. Du kartu auksu rėdytas.

4. Vasarą šilkelis, žiemą nuogalis.

5. Kėlūnas - veltinas.

6. Spartus kelti, spartus migti.

7. Varu imsi - sprangumu springsi, gražumu gausi - saldumu šalsi.

8. Kad ir nepagirtas, bet ir neužkirstas.

9. Lygaus veido jaunikaitis šiurkščia kepuraite.

10. Seneliukas mažučiukas, barzdon įsisukęs lekioja, duktė daili nuaugus, tik visko bijo.

11. Lygus agurkėlis, šiurkštus dubenėlis.

12. Mažam saldžiame namely trys macni (stiprūs) broleliai, svietan išėjo, vasaržiem šiurkščia sermėga dėvėjo.

13. Daili burnytė, graži underytė (underytė-apvali besnapė puošni kepurė, apkraštuota kailiu).

14. Kunkalio kamarėlėj šimtas seserėlių, stiklinėm skarytėm, o jų motinėlė - skara pasigobėjus.

 

15. Jauna buvau - tėvo pažasty sėdėjau,

kai sumitau - žemėn stryktelėjau;

iš rūbų vilkta,

džiovime džiovinta,

spraginte spraginta,

karštime virta,

stiprybės nepraradau - gulintį pakėliau.

 

16. Kirste kirto,

kad ir nukirto - neužkirto;

karnote karnojo,

kad ir nukarnojo - neužkarnojo:

kur karnelė krito - ten šakelė žėlė,

kur šakelė krito - viršūnėle kėlės.

 

17. Kviečiu buvau - žemėn nubirau,

vaikus gargaže palikau;

kai stačias stovėjau - vėjui kepurėlės nekėliau

kai atguliau - vėjų sulaikiau.

 

18. Ežių namelis, veršių akelės.

19. Pavasarį dūzgiu, vasarą sniegu.

20. Sidabro rūbais saulę pasitikau, aukso palydėjau.

21. Obuolių nesirpinau, iš gėdos paraudau.

 

22. Žalia žaliavau,

nusnigta dūzgėjau,

žiemą be rūbų nebuvau.

 

23. Puode viriau,

purvą myniau,

baltai gobėjau - linksmai dūzgėjau,

kad aš nedūzgėčiau - midus nekūpėtų.

 

24. Sidabru skambėjau,

auksu žibėjau,

vasarų žaliavau,

kruopom snigau.

 

25. Minkštas katinėlis, šmaikštus botagėlis (bizūnėlis)

26. Šakas nusnigau. šalnas nuvariau.

 

27. Tris kartus būdų mainiau;

jaunas, senas auksu žibėjau,

vasarų žaliavau.

 

28. Raudonam dvare gimiau,

rudam neišbuvau;

vasarų šilku dėvėjau,

žiemų nuogas stovėjau.

 

29. Kai atsibudau - auksu dėvėjau,

jaunas buvau - gražiai žaliavau,

kai pasenau - žemėn puoliau,

žemėn puoliau - bandely kėliau.

 

30. Piemenų vyžas paslėpiau,

meirūnus iš pirkios išginiau;

smalkiai užkvipau –

galvas sugavau,

baltai nusnigau –

dusulį atleidau.

 

31. Graži buvau - niekas nekliudė,

kai pasenau - rankas išlankstė.

 

32. Žiemų vasarą tais pačiais rūbais.

 

33. Jaunus pasitikęs, senais palydėjo,

senų senelius matęs, anūkų anūkų susilaukė.

 

34. Skarom apsigaubus,

sniegu apsiklojus,

rūbais nemainytais.

 

35. Lapų pasgailėjo - šakas numetinėjo.

 

36. Nagais žemę įsikabinęs,

plaukais debesis šukuoja,

vėjui nusilenkia - iŠ vietos nepaslenka.

 

37. Dailaus liemenėlio, baltais marškinėliais.

 

38. Vienas brolis - jaunas mirė,

antras - žilas subiro;

kur šapu kritau, ten kupliu kėliau.

 

39. Kir-vir kirminėlis,

styru styruonėlis - šimto brolelių pakajėlis;

jaunas buvau - rūdinėle vilkėjau,

kai pasenau - baltų sermėgų davė.

 

40. Gargažių namely - šimtas brolelių;

sniego patale miegojau, raisto nepabojau.

 

41. Tėvo pažasty sėdėjau, underyte dėvėjau;

žemėn puoliau - vystyklus plėšiau.

vėjus atlaikiau,

debesų nesugraibiau,

žemės gilumo neradau.

 

42. Minkštas lopšelis, kietas vaikelis;

kad galva mirs, kojos prisikels.

 

43. Anksti atbundu,

baltai gobiu,

visą giminę (veidą) suraukiu.

 

44. Molio namely, stiklo kamarėlėj po du motušės sūneliu, o pačios tai rausva skarelė.

 

45. Kad ir pilka sermėga dėviu, nei velnio nebijau;

jaunas baltas buvau, senas - paraudau.

 

46. Mažus sparnelius turėjau,

jaunas auksu žėrėjau,

sumitau - žaliai dėvėjau,

kai senas išgeltau - plikas palikau.

 

47. Žvakėm žibėjau, ežiu dygėjau, ridu nuriedėjau.

48. Aksominė gurgužėlė skėtros sparnais lekioja (skėtra – laumžirgis); marškiniai pėsti, kaulai sotūs.

49. Motinėlė skarotėlė dukreles susigobusi; gyva būdama pati verkia, numirus kitus pravirkdo.

50. Atsikelt pavėlavau, užmigt - pasiskubinau.

Jūs esate čia: Naujienos Girios medeliai, žali žal... 3. GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI