Antradienis, Lap 12th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Kazim Venclauskis Amžininkų atsiminimai

Amžininkų atsiminimai - Turinys

 

Turinys

Pratarmė
Gyvenimo   ir  veiklos  bruožai
Jonas   Nekrašius. Jis buvo advokatas. Kazimiero Venclauskio profesinė veikla 
Jonas   Sireika. Kazimieras Venclauskis – žymus Lietuvos savivaldybininkas ir politikas
Eugenija Jovaišaitė. Kazimieras Venclauskis ir jo kultūrinė veikla
Leonas   Peleckis-Kaktavičius. Jis buvo didelės šeimos tėvas. Kazimiero Venclauskio asmuo ir šeima
Grazbylė   Venclauskaitė. Pasakojimai apie tėvą 
Iliustracijos
Amžininkų   atsiminimai.
Steponas   Kairys. Draugui Kazimierui Venclauskiui mirus 
Kipras   Bielinis. Drg. Kazimiero Venclauskio atminimui 
Ona   Kairienė. Prie naujo kapo
Jonas   Vilkaitis. Kazimierą Venclauskį prisiminus
A.Valinčius. Drg. Kazimiero Venclauskio diena Šiauliuose
Summary

Ve-115 Kazimieras Venclauskis / Sudarytoja I.Nekrašienė, redaktorius R.Gedrimas. - Šiaulių „Aušros" muziejus, 2000. - 154 p. iliustr., reziumė anglu k., asmenvardžiu rodyklė.

Knyga skiriama advokato, visuomenės ir kultūros veikėjo K.Venclauskio (1880-1940) istoriniam atminimui įamžinti. Pirmame skyriuje - atskiru autorių straipsniai, kuriuose apibūdinamas K.Venclauskio gyvenimas, profesinė, visuomeninė, politinė ir kultūrinė veikla. Antrame skyriuje publikuojami spausdinti šaltiniai - K.Venclauskio amžininkų atsiminimai.

UDK 347.96 (474.5): Venclauskis ISBN 9986-766-14-1

KAZIMIERAS VENCLAUSKIS

Sudarytoja Irena Nekrašienė

Redaktorius Robertas Gedrimas

Dailininkė Odeta Klovaitė

Leidybos vadovė Virginija Šiukščienė

Redakcinė kolegija

Raimundas Balza (pirmininkas) Viktorija Lozaitienė

Birutė Salatkienė Virginija Šiukščienė

Sudarytoja

Irena Nekrašienė

Redaktorius

Robertas Gedrimas

Dailininkė

Odeta Klovaitė

SL 2196. 2000 02 07. 9,75leidyb. apsk. 1. Tiražas 700 egz.

Užsakymas Nr. 439. Kaina sutartinė.

Leidėjas - Šiaulių ,Aušros" muziejaus leidykla

Vytauto 89, LT - 5419 Šiauliai.

Kompiuteriu rinko ir maketavo Violeta Bieliauskienė

Spausdino Titnago spaustuvė Vasario 16-osios g. 52, LT-5400 Šiauliai.

Jūs esate čia: Naujienos Kazim Venclauskis Amžininkų atsiminimai