Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Machatma Gandi autob...

Mano gyvenimas I.dalis

I dalis

I. Šeima ir artimieji

Gandi priklauso bani kastai, kažkada, matyt, jie buvo bakalėjininkai. Tačiau trijų paskutinių kartų atstovai, pradedant mano seneliu, buvo premjer-ministrai keliose Kathiavara kunigaikštystėse. Mano senelis Ottmančand Gandi, arba kaip jį dažniau vadindavo, Ota Gandi, tikriausiai, buvo žmogus principingas. Valstybinės intrigos privertė jį palikti Porbandar. <...>

Kaba Gandi – mano tėvas – buvo Radžstano teismo narys. Dabar šis teismas jau nebeegzistuoja, bet tada tai buvo labai įtakingas organas, sprendžiantis ginčus tarp klanų vadų ir narių. Kaba Gandi kurį tai laiką buvo premjer-ministru Radžkote, o po to Vankanere. Iki pat mirties jis gavo pensiją iš Radžkoto vyriausybės.

Kaba Gandi buvo vedęs 4 kartus. Pirmos trys žmonos mirė. Nuo pirmos ir antros santuokos liko dvi dukterys. Ketvirtoji žmona Putlibai pagimdė jam dukterį ir tris sūnus. Aš buvau pats jauniausias. Tėvas buvo ištikimas savo genčiai, teisingas, vyriškas ir kilniaširdis, bet ūmus. Tam tikru matu matuojant jis negalėjo gyventi be jausminio pasitenkinimo. <...>

Tėvas niekada nesiekė turtų ir mums paliko visai nedidelį palikimą. Jis nebuvo gavęs jokio išsilavinimo, tik buvo įgijęs didelį praktinį patyrimą ... Apie istoriją ir geografiją tėvas neturėjo jokio supratimo. Tačiau turtingas gyvenimiškas patyrimas padėdavo jam išspręsti pačius sudėtingiausius klausimus ir valdyti šimtus žmonių. Jis buvo mažaraštis ir religine prasme, jis elgėsi pagal tą religinę kultūrą, kuri būdinga daugeliui indų dėka dažno šventyklų lankymo ir religinių pamokslų klausymo. Bėgant metams, paklausęs mokyto bramino, jis pradėjo skaityti „Bhagavatgitą“ ir maldos metu kiekvieną dieną garsiai iš jos kartodavo kelias eilutes.

Apie motiną mano prisiminimai išlikę kaip apie šventą moterį. Ji buvo giliai religinga ir net pagalvoti negalėdavo apie maistą, nepasimeldus. Savo pareiga ji laikė kiekvieną dieną aplankyti haveli – višnuitų šventyklą. ... net liga jai nepamaišydavo laikytis pasninko. Jai nieko nereiškė iš eilės pasninkauti 2-3 dienas. <...>

Motina buvo pakankamai blaiviai mąstantis žmogus, ji puikiausiai orientavosi valstybiniuose reikaluose, ir rūmų damos pagarbiai atsiliepdavo apie jos protą. Būdamas jaunėliu, vaikystėje dažnai lydėdavau motiną į rūmus...

Gimiau aš Porbandare, arba Sudamapuri, 1869 metais spalio 2 dieną. Ten praleidau vaikystę. Prisimenu kaip pirmą kartą ėjau į mokyklą. Be jokio vargo išmokau daugybos lentelę. Tas faktas, kad iš visų prisiminimų atmintyje išliko tik tai, kaip aš kartu su visais vaikais išmokau kurti įvairiausias pravardes mūsų mokytojui, sako apie tai, jog protas mano buvo neišlavintas, o atmintis silpna.

Jūs esate čia: Naujienos Machatma Gandi autob...