Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS - VAINIKAI BYLOJA

 

VAINIKAI BYLOJA

Lietuvos Nepriklausomybės Kūrėjui Martynui Jankui -
Lietuvos Pasiuntinybė Vokietijoje.

Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas -
Mažosios Lietuvos Atvaduotojui Martynui Jankui.

Patriarchui Martynui Jankui. — Ilsėkis Ramybėje.
Klaipėdos Krašto Lietuviai.

Didžiajam Lietuviui Martynui Jankui -
Flensburgo I Lietuvių Stovykla.

Tautos žadintojui Martynui Jankui -
Flensburgo II Lietuvių Stovykla.

(Vainikas ir kaspinas). -
Flensburgo III Lietuvių Stovyka.

A. A. Mažosios Lietuvos Patriarchui Martynui Jankui
Buvusi Husumo Lietuvių Stovykla.

Lietuvių Spaudos Veteranui Aušrininkui Martynui Jankui -
Lietuvių žurnalistų sąjunga.

A. A. Patriarchui Martynui Jankui. — Ilsėkis Ramybėje. -
Lietuviai Menininkai

A. A. Patriarchui Martynui Jankui. — Ilsėkis Ramybėje. -
Flensburgo Skautai.

Pažadinęs Lietuvą, ilsėkis Ramybėje. -
Kielio Lietuviai.

A. A. Lietuvos Patriarchui Martynui Jankui. -
Kielio Lietuviai Skautai.

Paskutiniam Aušrininkui -
E. ir J. Bildušiai.

A. A. Tautos Pranašui ir Rambyno žyniui Martynui Jankui. -
Reivyčių šeima.

Mažosios Lietuvos Patriarchui Martynui Jankui. -
Punkrių šeima.

Amžiams Tavo vardas lieka mūsų širdyse. — A. A. Didžiajam Lietuviui Martynui Jankui. -
Broliai Milkeraičiai.

Būta ir daugiau vainikų, daugybė gyvų gėlių, bukietų ir tautinių kaspinų.

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS