Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

NORS MINTIMIS PRIE PATRARCHO KAPO

Darydamas planą Martyno Jankaus monografijai, numačiau vieną skyrių atskirų asmenų pasisakymams, tarytum, sutelktiniam nekrologui prie amžino atminimo Mažosios Lietuvos Patriarcho Martyno Jankaus kapo. Norėjau surinkti iš M.Jankaus tegul ir ne amžininkų, bet iš įvairių asmenų, kartu dirbusių ir veikusių su juo, iš šalies stebėjusių Patriarcho veiklą, buvojusių Bitėnuose, besidžiaugusių Rambyno kalne Joninių iškilmėmis, asmeniškai pažinusių Patriarchą, kalbėjusių su juo, klausiusių jo pasakojimų iš kovų dėl lietuvybės Mažojoj Lietuvoj, apie "Aušros" laikotarpį ir t.t.

Ir, štai, užkalbinęs laiškais eilę asmenų, čia spausdinu iš jų gautus pasisakymus - jų žodžius, mintis ir iš to viso - pinu tarytum gėlių vainiką ant Patriarcho kapo, kad tos gėles, kurias pavaduoja gyvų žmonių mintys, - niekados nenuvystų, bet amžiais žydėtų.

Pirmiausia kviečiu pasisakyti ilgametį Lietuvos diplomatą Vaclovą Sidzikauską:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ