Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - BALSAS Iš TOLIMO SIBIRO

 

BALSAS Iš TOLIMO SIBIRO

Mokytoja Aleksandra Vaitelienė-Urbonaitė, žiauraus likimo išblokšta iš gimtosios žemės ir jau septyniolika metų su sūnum, dukterimi ir sena motina gyvenanti tolimam Sibire, 1965m. gegužės 12 d. laiške iš Krasnojarsko tarp kita ko šitaip rašo;

"Sveikinimai ir linkėjimai naujam ir kilniam darbe! Teleidžia Viešpats Dievas Jums ištesėti rašant Martyno Jankaus monografiją.

Jankaus šeimą ir patį a. a. Martyną Jankų 1939 metais asmeniškai mačiau ir kalbėjausi jų pačių namuose — Bitėnuose. Sūnus pasmuikavo, o duktė Elzė — vaišino mus skania gira ir braškėmis.

Sėkmės Jums berašant ir berenkant patriotinius faktus apie mūsų tautos Patriarchą Martyną Jankų".

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ