Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - BIBLIOGRAFO TALKA

 

BIBLIOGRAFO TALKA

Mūsų žinomas bibliografas, Lietuvių Bibliografijos Tarnybos įsteigėjas, vadovas ir "Knygų Lentynos" redaktorius, a. a. Aleksandras Ružaniec-Ružancovas iš Danville, III., 1965. V. 30 parašė:

"Iš mielo bičiulio Br. Kviklio maloniai paskolintos knygos išrašiau Jūsų Mylistai žinutę apie Martyno Jankaus fondą (dokumentų, rankraščių, spaudinių), kuris, deja, šiuo metu nebus Jums prieinamas. Bet monografijoj apie tą fondą gal ir būtų naudinga užsiminti. Beje, dar Vinco Kudirkos "spintos" fonde 71 minimas M.Jankus, būtent, šitaip: Martyno Jankaus (1924 m.), Gabrielės Petkevičaitės (1936), Juozo Tumo-Vaižganto laiškai A. Rimkai Kaune dėl medžiagos apie V.Kudirką saugojimo; kiti komiteto veiklos 1929-1936m. dokumentai. Tai 135-me psl. Minimi knygoje ir Jagomastų spaustuvės rankraščiai — 444 vienetai (psl.162).

O čia — iš Martyno Jankaus fondo išrašas:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ