Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - M.JANKUS BUVO GARBINGAS IR VISŲ GERBIAMAS

 

M.JANKUS BUVO GARBINGAS IR VISŲ GERBIAMAS

Skaičiau, kad apsiėmėt didelį darbą. Labai malonu, kad turime tokių darbščių žmonių.

Siunčiu porą nuotraukėlių, mano paties padarytų Pagėgiuose, Klaipėdos krašte.

Jūs, turbūt, gerai prisimenate, kad iš Amerikos lakūnas Feliksas Vaitkus bandė atskristi į Kauną, bet pasiekė tik Angliją, o toliau vyko į Lietuvą traukiniais, Šiose nuotraukose matomas Vaitkaus atvykimas iš Vokietijos traukiniu į Pagėgius ir jo sutikimas. Matome Patriarchą M.Jankų su Vaitkum ir, tarpe jų, įgulos karius, E.Jankutę, Tilžės Lietuvos konsulą Sruogą ir kitus. Antroj nuotraukoj — Patriarchas sveikina Vaitkų, visu-menė įteikia gėles, o gausi publika — stebi tą momentą. Jei rasite reikalą, panaudokit, o nuotraukas — grąžinkit. Daugiau tokių nuotraukų nėra visam pasauly.

Man ir žmonai teko tuo laiku darbuotis Pagėgių stotyje, dažnai ir įvairiomis progomis susitikti Patriarchą Pagėgiuose ar jo gyvenvietėje.

Tai tikrai buvo garbingas žmogus ir visų gerbiamas.

*

Sofija Pūtvytė-Mantautienė, Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio duktė, moterų šaulių ir visuomenės veikėja, laišku, datuotu 1965. VI. 29, iš Brocktono, Mass., prisiuntė šitokį atsiminimų pluoštą:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ