Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - PAŽINTIS SU M.JANKUM IR JO ŠEIMA

 

PAŽINTIS SU M.JANKUM IR JO ŠEIMA

1923m., berods, sausio 27d. vakarą, su plakančia širdimi, iš Kauno išvykau į Klaipėdą. Reguliaraus susisiekimo su Klaipėda dar nebuvo. Tame pat trečios klasės vagone važiavo visas būrys ir gana triukšmingų vyrų. Tai savanoriai, kurie veržėsi Klaipėdon padėti broliams išlaikyti ką tik atvaduotą kraštą. Ties Kretinga pasienio policija stipriai tikrino dokumentus ir kai kuriuos vyrus sulaikė. Aš rūpesčio neturėjau, nes, kaip Lietuvos Šaulių Sąjungos Centro valdybos tarnautoja, komandiruojama dirbti Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto Informacijos biure, buvau aprūpinta visais reikalingais leidimais.

Po didelio įtempimo ir nemiegotų naktų, išgyventų Šaulių Sąjungos centre nuo 1922-jų metų Kalėdų iki krašto atvadavimo, ši kelionė buvo anų kritiškų dienų lyg ir apvainikavimas. Važiavau neapsakomo džiaugsmo kupina, kuriuo, ypač anomis dienomis, alsavo visa tauta.

Klaipėdos stotyje mane pasitiko Informacijos biuro vedėjas Aleksandras Marcinkevičius (sukilime — Martynaitis). Šaulių Sąjungos centre dirbau jo vadovaujamame Kultūros ir propagandos skyriuje. Buvome artimi bendradarbiai. Kaip Šaulių Sąjungos atstovas, jis ten veikė nuo gruodžio 17-tos dienos. Papasakojo, kad padėtis Klaipėdoje esanti labai rimta. Atvykus Santarvės komisijai su Prancūzijos atstovu Clinchant priekyje, derybos tiek paaštrėjusios, jog praeitą naktį buvę laukta naujo susidūrimo. Savanoriai ištisą naktį išbuvę po ginklu ir, tik komisijai nusileidus, susidūrimo buvę išvengta.

Einant mums per miestą, matėsi patruliuojančių savanorių sargybos, o ant Akmenės tilto — teko net dokumentus parodyti.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ