Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - KOMISARAS G.J.PETISNE IR

 

KOMISARAS G.J.PETISNE IR VYRIAUSIASIS GELBĖJIMO KOMITETAS

Konsulas Jonas Žilius po sukilimo pasakojo, kad apie tuo M.Jankaus, komiteto narių ir bendradarbių važinėjimus po kraštą, susirinkimus ir rezoliucijas jungtis prie Didžiosios Lietuvos, žinojęs ir komisaras Petisnė. Bet jis buvęs taip tvirtai įsitikinęs sąjungininkų įsibėgėjusios politikos ir savo pozicijos tvirtumu, kad komiteto veiklą laikęs žemaitišku vaikų žaidimu, kuris galėjęs tik prajuokinti rimtus žmones. Kai supratęs Vyriiausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto reikšmę, jau buvę per vėlu tą veiklą sustabdyti. Kariniams veiksmams prasidėjus, Petisnė išsigandęs. Kelis kartus buvo išsikvietęs konsulą Žilių pas save, buvo netekęs pusiausvyros ir grasinęs net sušaudymu. Iš konsulo Žiliaus reikalavęs, kad jis sukilimą sustabdytų. Prisipažino, kad pačioje pradžioje buvęs neapdairus, kad laiku neužgniaužęs komiteto veiklos. Ypač, esą, reikėję taip padaryti dar ir dėl to, kad su komitetu dirbę keli ne Klaipėdos krašto piliečiai. Netyčiomis prasitaręs, jog nesupratęs, kad komiteto propaganda ir komitetų steigimas provincijoje, buvusi revoliucijos pradžia. Bet kas gi galėjęs, anot jo, patikėti, kad tasai menkas ūkininkėlis Jankus, jų pirmininkas, yra buvęs net laikraščio redaktoriumi?!.. Su savo manifestu jis jau taip toli nuėjęs, kad būtų bergždžia tikėtis jį paveikti... "O dabar, — sušukęs Petisnė, — jūs jau turite puikią priedangą! Be jos — jūs nebūtumėt drįsę pradėti karinių veiksmų!"

Petisnė taip buvęs įsitikinęs konsulo Žiliaus autoritetu ir galia, jog galvojęs, kad jo vieno žodžio užtektų sukilimui sustabdyti. Už konsulo J.žiliaus griebęsis, kaip skęstantis už šiaudo, norėdamas grasinimais priversti savo pažeistą prestižą galbėti...

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ