Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - KLAIPĖDĄ IŠLAISVINUS

 

KLAIPĖDĄ IŠLAISVINUS

Sausio 16-toji Klaipėdoje buvo nerami. Dar nebuvo ataušęs vakar dienos visuotinis entuziazmas dėl prefektūros paėmimo ir pasivėlavusio lenkų karo laivo "Komendant Pilsudski" iš uosto išplaukimo. Vis dėlto, visame mieste jautėsi netikrumas. Kareivinių rajone dar glūdėjo įsistiprinę prancūzai, laukdami naujų savo vyriausybės įsakymų. Ties tiltais stovėjo sukilėlių sargybiniai, mieste vaikštinėjo sukilėlių patruliai. Gatvėse būreliais stoviniavo miestiečiai, besidalindami vakar dienos įspūdžiais ir spėliodami ateities įvykių raidą.

Atsigavęs po vakar dienos audringų įvykių, apie pietus išėjau į miestą, žiemos oras buvo šiurpus: drėgna, vėjuota ir šalta. Beeidamas Liepojos gatve, iš tolo pamačiau atžygiuojantį M.Jankų, apsivilkusį savo įprastine, tamsiai pilka sermėgėle. Pagreitinau žingsnius. M.Jankus mane apkabino ir abu susigraudinome.

M.Jankus papasakojo, kad matęsis su Vanagaičiu ir kad jie jau turį susiradę komitetui patogų butą prieš pat direktorijos rūmus. Jis, esą, stengiąsis kuo greičiau surinkti komiteto narius posėdžiui ir rūpinąsis, kad lietuviška klaipėdiečių valdžia pradėtų kuo greičiau veikti.

Naujoji komiteto buveinė buvo erdvi, patogiais odiniais foteliais apstatyta. Tenai tuojau atsinaujino posėdžiai, ėmė spiestis komiteto bendradarbiai, lietuvių veikėjai ir patarėjai iš Didžiosios Lietuvos: dr. J.Purickis, veikęs Pėteraičio slapyvardžiu, dr. K.Ambrozaitis ir kit. Pamenu, kad Ambrozaitis mane klausinėjo apie M.Jankų.

Vieną dieną M.Jankus man pranešė, kad gautas automobilis E.Simonaičiui iš Šilutės atgabenti. Keliai dar buvo nesaugūs, todėl jis prašė, kad vykčiau drauge, kaip ginkluotas palydovas. Erdmonas Simonaitis laikinę savo raštinę buvo įsirengęs Šilutėje, kur seniau buvo apskrities viršininku. Didžiuliai direktorijos rūmai Klaipėdoje jau laukė savo naujo šeimininko. Apsiginklavę šautuvais, su padėjėju Jonu Kalnėnu, pavakary išvykom Šilutėn. Padedami J.Bruvelaičio, kuris tada buvo Šilutės komendantu, greit susiradome E.Simonaičio buveinę. Apie mūsų atvykimą, matyti, jau buvo pranešta telefonu, nes Simonaitis bematant susidėjo raštus bei kai kuriuos daiktus ir tą pačią naktį jau atsiradome Klaipėdoje.

M.Jankus nepamiršo ir kitų naujos valdžios reikalų. Jis su komiteto nariais sudarė Krašto Ūkio Tarybos sąrašą, tačiau tos tarybos oficialus paskelbimas susitrūkdė dėl greitai sekusių kitų svarbių įvykių.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ