Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - MARTYNAS JANKUS — RAMBYNO KRIVIŲ-KRIVAITIS

 

MARTYNAS JANKUS — RAMBYNO KRIVIŲ-KRIVAITIS

Rašyti straipsnį ar straipsnelį apie Martyną Jankų — visiškai neturiu pamato po kojomis. Neteko man turėti tiesioginių kontaktų su juo nei raštu, nei žodžiu, išskyrus tik porą pasimatymų bei pasisveikinimų kažkurių iškilmių progomis Klaipėdoje ir – paskutinį kartą – 1938 metais per Jonines Rambyno

kalne. Tiesa, Martyno Jankaus vardas man, kaip ir daugybei, jau pažįstamas nuo maždaug 1918 metų, kada jau buvau pradėjęs vartyti ir paskaityti lietuviškas knygas. Nes gi ant tų laikų knygų būdavo vis pažymėtas vienas iš šių keturių vardų: J.Zavadskio spaustuvė Vilniuje, Martyno Kuktos spaustuvė Vilniuje, Otto v. Mauderodės spaustuvė Tilžėje, arba Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Tai buvo nepaprasti, iš kažkokio kito pasaulio pasakiškų vaidinių kėlę vardai. Paskui — Martynas Jankus Aušros ir knygnešių legendose (jau tada pasakojimai apie tuos dalykus skambėjo kaip legendos!), Martynas Jankus ir Lietuvos Taryba, Martynas Jankus ir Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, Martynas Jankus ir Klaipėdos krašto sukilimas bei prisijungimas prie Lietuvos, pagaliau, Martynas Jankus — Rambyno krivių-krivaitis... Visa tai buvo žinoma, girdėta, skaityta iš tolo. Kai teko jį sutikti akis į akį, jis nebebuvo dalykų sprendėjas bei vykdytojas, o greičiau tik didžiulę šeimą patriarchiškai belaiminąs optimistiškas senas tėvas. Pažiūrėti — atrodė žmogus paprastas, sakytum, kaimo šviesuolis romantikas, bet legendiška aureolė dėl to nenyko.

Taigi, nieko originalaus bei konkretaus apie M.Jankų negaliu pridėti prie to, ką žino ir daug plačiau bei vaizdžiau gali papasakoti bei parašyti visa eilė čia dar tebegyvų su juo plačiau suėjusiųjų.

Galiu pridurti (geram norui konkrečiai paliudyti) nebent vieną "anekdotą", kuri žmona pasakoja girdėjusi iš Jankų šeimos Bitėnuose su Mikulskio choru besisvečiuodama vienų Joninių proga. Pamačiusi ji ant sienos labai gerą Martyno Jankaus fotografiją ir pasigerėjusi tuo fotografiniu portretu. Ta proga viena iš dukterų papasakojusi ir tos fotografijos "istoriją". Esą, atvažiavęs iš kažkur atsiųstas fotografas padaryti portretinę tėvo nuotrauką. Dukterys raginusios jį pasipuošti, tai yra, užsirišti kaklaraištį, kurio tasai nepaprastai nemėgdavęs, šiaip taip prikalbėjusios. Paskui, kai atsiuntė portretą, tai pirmoji reakcija buvusi:

— O kur kaklaraištis? Ar nesakiau, kad iš po barzdos vis tiek nebus matyt? Be reikalo tik vargas!

*

Užkalbintas žurn. Juozas Pronskus, 1965. II. 5 d. laiške taip parašė:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ