Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - ŠAULIŲ ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE

 

ŠAULIŲ ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE

Po sukilimo šaulių Sąjunga klaipėdiečių tarpe buvo populiariausia organizacija. Kiekvienas seimas siųsdavo šauliams į Kauną savo sveikinimus. Visi Vyriausiojo Gelbėjimo Komiteto nariai stojo į šaulius. Vilius Šaulinskis, slaptųjų šaulių veikėjas, buvo pirmasis Klaipėdos rinktinės, tuomet skyriumi vadintos, pirmininkas. Paskui ilgus metus rinktinės pirmininku buvo renkamas Jonas Vanagaitis. Jurgis Bruvelaitis tuomet jau viešai veikė, kaip Klaipėdos rinktinės vadas. Pirmasis Klaipėdos rinktinės būrių atstovų suvažiavimas, įvykęs 1923m. gruodžio 27d. Šilutėje, Martyną Jankų išrinko Klaipėdos šaulių rinktinės garbės nariu. Vėliau ir Bitėnuose įsikūrė šaulių būrys, kuris taip pat išsirinko M.Jankų savo garbės pirmininku. Tam būriui priklausė Elzė Jankutė, Ona Bakaitytė ir kiti Jankų šeimos nariai. Elzė Jankutė, kaip Klaipėdos krašto atstovė, visą laiką buvo renkama šaulių Sąjungos Moterų šaulių Centro Tarybon. Edė ir Urtė Jankutės veikė Klaipėdoje būrio ir rinktinės taryboje.

Į šaulius M.Jankus dėjo daug vilčių. Jis visaip rėmė šaulių organizavimo darbą. Tuo reikalu, pasitarę su M.Jankumi ir J.Bruvelaičiu, nutarėme išleisti specialų atsišaukimą į gyventojus. Kadangi vyriausias to atsišaukimo autorius buvo M.Jankus, todėl jame ir atsispindi anų dienų Klaipėdos krašto rūpesčiai bei siekimai. Atsišaukimo tekstas paduodamas ištisai:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ