Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - NORĖČIAU PARAŠYTI APIE GARBINGĄ SENELĮ, BET...

 

NORĖČIAU PARAŠYTI APIE GARBINGĄ SENELĮ, BET...

Taip, mielas kolega, su didžiausiu malonumu Tau parašyčiau, tik viena su manim bėda, kad iš praeities jokių užrašų nevedu, o galvoje — jokių datų ir svarbesnių epizodų neturiu ir nesu jų įsidėjęs. O ko nesu įsidėjęs, to nebepamenu... Vis dėlto apie garbingąjį senelį Martyną, tikėkite, labai norėčiau ką nors parašyti, kad ir be faktų! Tik čia yra dar kita bėda — aš niekaip neišmokau atsipalaiduoti nuo laikraštinio darbo. O gi čia, "Naujienose" bedirbant, savo labui mažai ką bepadarau. Darbo valandos (kurioms galo nėra) prabėga su dideliu kaupu.

Štai ką tuo tarpu pasiūlysiu: besirausdamas ko nors geresnio Vasario 16 numeriui, aptikau tokio žemaičio, iš Blindos tėviškės, nuo Ubiškės — Bivainių girių, Vinco Joniko, eilėraščių du rinkinėlius, tad išrašydamas "Naujienoms", nurašiau ir Jūsiškiam leidiniui, gal tiks, to Joniko dedikacija iš vieno jo eilėraščių rinkinio "Pakeleiviai", Ventos spauda, dar iš DP stovyklos. Tai viskas tam kartui. Iki kitam ir, galbūt, netolimam kartui!

O čia — prisiųstasis eilėraštis-dedikacija:

VINCAS JONIKAS

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ