Ketvirtadienis, Gruo 12th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - JANKUS MONOGRAFIJOS VERTAS

 

JANKUS MONOGRAFIJOS VERTAS

Mielasai Brolau, Jūsų pasiūlymą M.Jankaus reikalu gavau. Apgalvojęs, priėjau išvados, kad negalėsiu parašyti rimtesnio straipsnio net memuarinio pobūdžio. Tad ir nepažadu. Straipsniui parašyti reikėtų susirasti reikiamos medžiagos, vadinasi, ir laiko. O jo neturiu, juo labiau, kad nesveikata gerokai apkarpė darbingumą. Prie mašinėlės nepajėgiu ilgesnį laiką pasėdėti. Apsiėmei grąžų ir reikalingą darbą atlikti. Jankus monografijos vertas. Dieve, padėk! Visai pasiūlymo neatmetu. Jei kiek daugiau susigraibysiu savo atminties aruoduose apie tą vyrą žinių, gal kartais šį-tą ir parašysiu. Bet manimi savo vilčių daug neremk. Rašydamas apie Jankų turėsi kiek plačiau paliesti Aušrą. Susiradau savo knygyne knygelę "Vasario 16", išleistą Kaune 1933m. Ten yra apie Aušrą ir Jankų kai kas parašyta Biržiškos, Šliūpo ir paties Jankaus. Mėklinu, kad dar kai ką turiu, tačiau tuo tarpu nežinau nei ką, nei kur. Pasiknisęs gal surasiu.

*

Dr. Martynas Anysas, būdamas pats Mažosios Lietuvos sūnus, apie Martyną Jankų šitaip parašė:

Iš ŪKININKAIČIO — Į MAŽOSIOS LIETUVOS VEIKĖJUS

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ