Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

„AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

„AUŠROS“ VAIDMUO LIETUVIAMS IR LIETUVAI

Lietuviai... Lietuva. Tie du vardai ilgus amžius priminė pasauliui apie tautą ir žemę tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų. Daugelį džiaugsmo ir laimėjimo metų yra šventusi mūsų tauta. Senosios mūsų valstybės drąsiems vadovams mokėjo duoklę rusai, totoriai, įvairūs kunigaikščiai ir karaliai laikė garbe susigiminiuoti su Lietuva, turėti ją savo sąjungininke. Metai bėgo, ir tauta, priėjusi prie savo didžiosios laimėjimų viršūnės, kada buvo sutriuškinta vokiečių galybė Žalgirio laukuos, pamažu ėmė leistis žemyn, nelyginant banga jūrose, kai atūžusi, atošusi sutykšta į tūkstančius purkšmenų ir išsilieja slėniame krante.

Ištiško ir lietuvių giminė. Išsisklaidžiusi tauta menkėjo. Atėjo sunkios vergovės dienos ir jau, rodėsi, štai visai išnyks iš gyvenimo taip daug sakęs žodis "Lietuva". Merdėjo mūsų kraštas, šimtus metų buvęs laisvas, vergavo jo žmonės lietuviai svetimiesiems. Atrodė, jog nebebus susilaukta tautų atgijimo, laisvės ryto. Bet vėl kitaip pasisuko mūsų tautos likimo kelias. Atsirado keletas tautos vyrų, kurie, nuostabaus nujautimo vedini, įkūrė "Aušros" laikraštį. Tai įvyko 1883 metais. Ir tas laikraštis buvo tikroji mūsų laisvės aušra, tikras mūsų laisvės ryto trimitas ir pranašas! Vien tik palinkę kryžiai liūdėjo Lietuvos pakelėse ir sodybose, vien tik liūdna daina aidėjo kaimiečių lūšnelių pastogėse, kol pasirodė "Aušra". Kai ji švito, nuostabia meile atskleidė tėvynės praeitį, nepaprastu atsidėjimu ir tikėjimu ėmė skelbti Lietuvai ir tautai šviesesnes dienas – pradėjo atgyti Lietuva ir taip pat, kaip vanduo jūrose, vėl sujudo jos gyvenimas, imta kilti į aukštį, į saulę ir laisvą savaimingą gyvenimą...

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS