Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS - MARTYNAS JANKUS DIDŽIOJOJE IR MAŽOJOJE LIETUVOJE

 

MARTYNAS JANKUS DIDŽIOJOJE IR MAŽOJOJE LIETUVOJE

Laimėjęs Klaipėdos kraštą Lietuvai, Martynas Jankus iš viešojo politinio gyvenimo pasitraukė. Jis jautėsi savo amžiaus ir savo darbų rezultatą iš dalies pasiekęs – Lietuvai atnešęs dalį Mažosios Lietuvos ir jūra išėjimą į pasaulį per Klaipėdos uostą. Jis apsigyveno savo gimtuosiuose Bitėnuose ir dirbo kasdieninius ūkio darbus bei priiminėjo itin gausius ir dažnus svečius-ekskursantus.

Dėkinga lietuvių tauta ir Lietuvos vyriausybė Martyno Jankaus neužmiršo. Už jo istorinius darbus Tėvynei ir savo tautai, šalia mokamos pensijos, jam suteikė didelę garbę –Mažosios Lietuvos Patriarcho vardą. Martyno Jankaus vardu puošėsi Lietuvos mokyklos, miestų įžymiosios gatvės ir t.t. Be to, jis buvo apdovanotas Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. Martynas Jankus buvo visos eilės mūsų organizacijų garbės nariu. Po Klaipėdos krašto sukilimo ir vienas šaulių būrys pasivadino Martyno Jankaus vardu. Patriarchas buvo mielas ir labai laukiamas svečias visuomeninių organizacijų suvažiavimuose ir valstybinėse ar tautinėse iškilmėse. Dėkinga Lietuva Karo Muziejaus sodelyje Kaune, pastatė jo biustą, kuris, deja, vokiečių okupacinės valdžios 1942m. buvo nugriautas.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS