Penktadienis, Lap 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS - NEMUNAS SVEIKINA BALTIJOS JŪRĄ

 

NEMUNAS SVEIKINA BALTIJOS JŪRĄ

Būk pasveikinta, Jūra Baltoji,
Nuo manęs ir kitų seserų!
Jūra, Neris, Šešupė mieloji,
Tave sveikin ir minios versmių.

 

Jūra, motina mano galinga,
Tu gintarais ir perlais grįsta,
Tu grožybių didžių stebuklinga, –
Tavyje man ilsėtis vieta!

 

Aš per Lietuvą mielą keliavęs,
Taip labai ir didiai pailsau,
Menk paguodos, bet verkti daug gavęs,
Pas tave atsilsėt atvykau.

 

Mano vandens ir versmės maišytos
Ašaromis lietuvių vaikų,
Jųjų teisės nėr jiems sugrąžintos:
Jie dar kenčia daugybę vargų.

 

Savo žemėj jie turi vergauti:

Jie sūnai su vergų teisėmis.

Teisių jų sunku esti atgauti,

Bet jie lauks ir dėl jų, kol prašvis.

 

Jūra, motina mano meilinga,
Iškliudyk iš vargų lietuvius,
Išklausyki jų verksmą gailingą
Ir išvalnyk lietuvius vaikus!

 

JŪROS ATSAKYMAS:

 

Nemune, upe tu ašarota,
Dėliai tavęs man skausta širdis,
Tavo teisės tau bus atiduotos,
Tavo vaikai dar džiaugsis už vis!

 

Patekės tavo sūnums saulelė
Ir spindės dar lietuviams ilgai:
Ji sušildys jų šaltą širdelę, –
Jie atgys ir gyvens amžinai!

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS