Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Nusidėjėlė

Nusidėjėlė - Himnas moteriai

Himnas moteriai. Nežinomas Jėzaus Kristaus gyvenimas, Tibeto padavimas

Tada Jėzus pasakė: „Negerai, kad sūnus atstumia savo motiną tam, kad užimtų pirmojo vietą, kuri priklauso jai. Kas negerbia savo motinos, švenčiausios po Dievo esybės, tas nevertas vadintis sūnumi.“

„Klausykite, ką noriu jums pasakyti: gerbkite moterį, Visatos motiną, joje slypi visa Dieviškos kūrybos tiesa“.

„Ji – pagrindas viso, kas gera ir nuostabu; ji – gyvybės ir mirties šaltinis. Nuo jos priklauso visas žmogaus egzistavimas, nes ji – dorovinga ir natūrali atrama jo darbuose.“

„Ji gimdo jus kančiose, savo kūno prakaite: ji stebi jūsų augimą, ir iki pat jos mirties Jūs sukeliate jai stipriausią kančią. Garbinkite ją, gerbkite ją, nes ji yra vienintelis jūsų  draugas ir jūsų atrama žemėje“.

„Gerbkite ją, ginkite ją, elgdamiesi taip, jūs įgyjate jos meilę ir jos širdies palankumą ir tampate malonūs Dievui. Štai kodėl daugelis nuodėmių jums bus atleista.“

„Taip pat mylėkite jūsų žmonas ir gerbkite jas, nes rytoj jos taps jūsų vaikų motinomis, o vėliau – visos žmonių giminės motinomis.“

„Paverkite moters širdį, jos meilė taurina žmogų, suminkština jo sušiurkštėjusią širdį, sutramdo žvėrį ir paverčia jį ėriuku.“

Žmona ir motina – neįkainuojamas lobis, kurį jums davė Dievas; tai nuostabiausia Visatos puošmena, ir iš jų gims viskas, kas pripildo pasaulį“.

„Kaip kažkada Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos ir sausumą nuo vandens, taip moteris apdovanota dieviška dovana atskirti žmoguje gerus ketinimus nuo piktų minčių.“

„Štai kodėl aš sakau jums, kad po Dievo jūsų geriausios mintys turi priklausyti moterims: moteris jums – dieviška šventovė, kurioje jūs visiškai lengvai įgysite pilnutinę palaimą“.

„Stiprinkite toje šventykloje jūsų dorovę, ten jūs pamiršite savo liūdesį ir nesėkmes, susigrąžinsite prarastas jėgas, būtinas jums, kad galėtumėte padėti artimam.“

„Neleiskite jos žeminti, nes taip jūs pažeminsite patys save ir prarasite tą meilės jausmą, be kurio čia Žemėje niekas neegzistuoja.“

„Globokite savo žmoną, ir ji apgins jus ir visą jūsų šeimą; viskas, ką jūs padarysite savo motinai, žmonai, našlei arba kitai sielvartaujančiai moteriai  – padarysite Dievui.“

А.Хейдок. Радуга чудес. Рига, VIEDA, 1994.С. 246 

Jūs esate čia: Naujienos Nusidėjėlė