Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Nusidėjėlė

Nusidėjėlė - Kas yra Esėjai?

Kas yra Esėjai?

Esėjas – tiesiogiai išvertus reiškia „Gydantis“ (Целитель). Tai viena iš trijų judėjų sektų (Farizėjai, Sadukėjai, Esėjai), ji buvo laikoma viena iš paslaptingiausių. Gyvavo 150 p.m.e iki 70 m.e. metų.

Pagal Plinijaus žodžius, ji gyvavo tūkstančio amžių laikotarpyje ir buvo įsikūrusi netoli Mirusios jūros. Manoma, kad tai buvo Benim-nabimo palikuonys, o tai juos sieja su nazarėnais. Žinoma, kad Esėjai laikėsi daugelio budistinių idėjų ir papročių. Jų gyvenimo būdas, pasak daugelio šaltinių, buvo laikomas geriausiu Bendruomenės pavyzdžiu. Sąvoka „Brolis“, vartota ankstyvojoje bažnyčioje, buvo pasiskolinta iš Esėjų.

Pagal daugelį požymių tai buvo patys ankstyviausieji krikščionys. Pasak legendos, iki savo pasiaukojimo misijos atlikimo, Jėzus Kristus gyveno pas Esėjus ir tapo jų Mokytoju bei Vadovu. Esėjai buvo vienintelė sekta Izraelyje, pripažinusi jį Mesijumi.

Taip pat galima surasti visiškai aiškias paraleles tarp Esėjų Bendruomenės ir Graikijos bei Egipto dvasinių mokyklų, kuriose gyvavo panašios į Esėjų Bendruomenėje pašventimo apeigos. Bendri bruožai, būdingi Esėjams ir Pitagoriečiams, pastebimi maldose patekančiai saulei, lininių rūbų nešiojimo, broliškų trapezų (valgymas prie bendro stalo) tradicijose; stojantiems į Bendruomenę taip pat taikytas vienerių metų bandomasis laikotarpis, trys pašventimų pakopos, panaši vidinės Ordino sistemos organizacija ir bendro turto turėjimas, už kurį buvo atsakingi išrinktieji globėjai; taip pat panėšėjo tylėjimo taisyklėmis ir dalyvavimo misterijose paslapties išsaugojimu, žinių suteikimo, mokymo tvarka, įjungiančia teogoniją, kosmogoniją, moralę ir t.t. Vienu iš pagrindinių pas juos egzistavusio mokymo postulatų buvo dvasios persikūnijimo, karmos ir pan. dėsnių žinojimas.

Senovės istorikai aprašo jų pavyzdinį dorovingumą, siekį valdyti savo aistras. Jie sudarydavo išskirtinai geranoriškų ir taikių žmonių įspūdį, iššaukdami aplinkinių visišką jais disponavimą ir pasitikėjimą. Paprasti jų žodžiai, kaip teigia senovės šaltiniai, turėjo didžią galią, o okultinių tiesų žinojimas paprastų žmonių akyse Esėjus padarė žiniuoniais, gydytojais, gydančiais tiek fizinius, tiek ir dorovinius susirgimus. Abejingi išoriniam jeruzalietiško didingumo kultui, tolimi žiauriems sadukiečiams ir pasipūtėliams fariziejams, nesidangstantys pedantizmu ir oficialiosios Sinagogos sausumu, pagal savo vidinius siekius Esėjai galėjo tapti Bendruomene, pripažinusia Kristų Mokytoju, perduoti jam visas savo žinias ir paruošti dvasiniam Mesijo žygdarbiui.

Эзотерический словарь. Русский Духовный Центр, Москва-Рига, 1993. Т. I, с.120.

Jūs esate čia: Naujienos Nusidėjėlė