Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Prancūzmetis Klaipėdoje II dalis. Lietuvos valdoma Klaipėda

II dalis. Lietuvos valdoma Klaipėda - TAUTŲ SĄJUNGA ĮPAREIGOJAMA IŠSPRĘSTI KLAIPĖDOS KLAUSIMĄ

TAUTŲ SĄJUNGA ĮPAREIGOJAMA IŠSPRĘSTI KLAIPĖDOS KLAUSIMĄ

 

1923m. gruodžio 17d. posėdyje Tautų Sąjunga paskyrė Tyrimų komisiją, pirmininkaujamą amerikiečio Normano Daviso. Šis diplomatas buvo Amerikos delegacijos narys 1919m. Taikos konferencijoje. Ištikimas prezidentui demokratui T.Wilsonui, jis nebuvo mėgstamas Prancūzijos vyriausybės dėl energingo priešinimosi Prancūzijos reikalavimams apkrauti Vokietiją reparacijomis270.

Normanas Davis aplankė Lenkiją, Lietuvą ir Klaipėdos kraštą norėdamas susitikti su visomis suinteresuotomis šalimis. Jo manymu, krašto priskyrimo klausimas esąs ekonominio pobūdžio, tad jis siekė kuo mažiau paisyti politinio požiūrio, kurį iki šiol teikė Prancūzija271.

Kai tik Tyrimų komisijos pirmininkas sugrįžo į Tautų Sąjungos būstinę, Modzelewskis, Lenkijos ministras Berne, nuskubėjo į Ženevą ginti Lenkijos interesų. Lenkijos vyriausybė manė, kad „Lenkija bus užgauta Klaipėdos susijungimo su Lietuva atveju (...), kad geriausias šiandien sprendimas būtų Klaipėdą padaryti laisvuoju miestu ir paversti ją Tautų Sąjungos protektoratu, nes kartu būtų užtikrinta uosto plėtra tiek apskritai, tiek šiuo atveju iš anksto atsiribojant nuo bet kokių konflikto tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių, kad šių valstybių labui derėtų sukurti Nemuno baseine esančių jų provincijų normaliam ūkio kilimui būtinas sąlygas"272.

1924m. vasarį N. Davis pateikė Konvencijos projektą, kuris, Prancūzijos manymu, esminiais klausimais buvo panašus į prieš metus Ambasadorių konferencijos pateiktą tekstą. Jos teigimu, amerikiečio pirmininkaujama komisija pirmiausiai patenkino Lietuvą pripažindama jai suverenitetą krašte; bet „dviem esminiais klausimais - uosto rėžimo ir transporto laisvės - laikėsi to paties požiūrio kaip ir Santarvės vyriausybės"273.

Lietuvos delegacija santūriai žiūrėjo į kai kuriuos projekto punktus. Komisija padarė nuolaidų sutikdama, kad Tautų Sąjungos atstovas nebūtų Uosto tarybos pirmininkas ir kad Uosto taryboje nebūtų Lenkijos atstovo. N. Daviso požiūriu reikią atsižvelgti į tai, kad Lietuva jau valdo Klaipėdos kraštą. Svarbiausia buvo išgauti Galvanausko parašą274.

Konvencijos projektas Tautų Sąjungai buvo pateiktas per 1924m. kovo 24 d. posėdį. Dar prieš diskusijų pradžią Davis pareiškė, „kad negali būti kalbos apie projekto teksto keitimą, galima teikti tik rekomenda­cijas"275. Kartu Lietuvos vyriausybė įspėjo Prancūziją, kad, „jei ji prašys bent kokių pakeitimų, tai gali baigtis viešosios nuomonės Lietuvoje sujudimu, galinčiu privesti prie karo pavojaus. Bet kuriuo atveju amerikiečio tarpininko pastangos sutaikyti gali būti galutinai sukompromituotos"276.

Prancūzijos vyriausybė pritarė ne visam N.Daviso projektui, kuris, „bet kokia kaina siekdamas susitarti su Lietuva (...), Tautų Sąjungos Tarybai pateikė Konvenciją, nederančią su 1923 m. vasario 16 d. sprendimo principais, sprendimo (...), turinčio sudaryti Komisijos siūlymų pamatą"277.

 

270 Note du 16 février 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - Memel 12, №25.

271 De M. Panafieu à M. Poincaré, Varsovie, le 23 février 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 -Memel 12, №25.

272 Note de M. Skirmunt, Délégué à la SDN, Ministre plénipotentiaire, à M. Secrétaire Général, Paris, le 11 décembre 1923, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 293, №82.

273 Compte-rendu de M. Massigli sur l'état des négociations qui se poursuivent à Genève rela­tivement au statut de Memel, le 27 février 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - Memel 12, №105.

274 Note pour M. de Peretti, le 19 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №47.

275 Note pour M. de Peretti, le 19 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №46.

276 Note sur la visite de M. Milosz au Ministère des Affaires étrangères, le 19 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - Memel 13, №16.

 

Lenkai negalėjo susitaikyti su nušalinimu nuo Klaipėdos uosto valdymo. Kovo 18 d. visų Lenkijos partijų - nuo nacionaldemokratų iki socialistų - vadovai Seimui įteikė vyriausybei adresuotą protesto projektą prieš Tautų Sąjungos planą278. Lenkijos vyriausybė griovė Daviso argumentus. Jis buvo pareiškęs, kad „Lenkijos atstovo dalyvavimas Uosto taryboje galėtų sukurti precedentą į tarybą įsileisti ir kitų pakraščių valstybių atstovus, pavyzdžiui, Vokietijos ir Rusijos"279. Varšuvos teigimu, tokio tvirtinimo nepagrindžia faktai, nes „Nemuno ištakos iš tiesų yra Rusijoje, bet už kelių kilometrų ši upė įteka į Lenkijos Respublikos teritoriją ir nuo Etelbcės bei Nesvyžiaus miestų280 jau tinka laivybai ir plukdymui. Kaip tik čia yra pirmasis upės uostas. Šitaip galima teigti, kad visas Nemuno aukštupys yra Lenkijos teritorijoje"281.

Lenkai ir prancūzai vieninteliai nepritarė N. Daviso projektui. Kitos Santarvės šalys visų pirma siekė baigti Klaipėdos klausimą kuo greičiau pasirašydamos konvenciją282. Britanijos delegacija atsisakė nagrinėti kad ir mažiausius esminius pakeitimus, šitaip atmesdama visus Lenkijos ir Prancūzijos reikalavimus283.

Prancūzijos delegacija nusileido ir pagaliau sutiko pasirašyti Daviso parengtą Konvencijos projektą vis dėlto iš anksto reikalaudama perrašyti tekstą, nes „daugybė spausdinimo klaidų buvo ištaisytos rašalu, bet nepažymėtos paraštėse ir nepatvirtintos pasirašančiųjų" [t. y. Galvanausko ir Britanijos atstovo lordo Parmoro, kuris pasirašė projektą nediskutuodamas, kai tik šis buvo pateiktas Tautų Sąjungai]284. Šį pasiūlymą Davis ir kitos Santarvės šalys priėmė285.

 

277 Note sur l'état de la question de Memel, le 5 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 -Memel 12, №112.

278 De M. le Ministre de France en Pologne à M. le Président du Conseil, Varsovie, le 22 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №72.

279 Aide-Mémoire polonais - annexe à la note en date du 31 mars
1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №160.

280 Šiandien abu miestai yra Baltarusijos teritorijoje.

281 Aide-Mémoire polonais - annexe à la note en date du 31 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №160.

282 Télégramme de M. E de Peretti de la Rocca pour M. le Ministre français à Varsovie, le 15 avril 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - Memel 13, №145.

283 Note sur la Convention de Memel, le 5 avril 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - Memel 13, №125.

 

Nebetekę Prancūzijos paramos, lenkai buvo priversti projektą pripažinti286. Prancūzijos vyriausybė iš tiesų „nenorėjo nuslėpti nuo Varšuvos, kad ji veikiausiai vienintelė šiame reikale galėtų ginti Lenkijos požiūrį, bet kad tokia padėtis ją taip pat verčia apriboti savo pastangas"287.

Lietuvos pergalė menkai beslėpė sunkumus, su kuriais teko susidurti krašte. Balandžio 28 d. savivaldybių rinkimai buvo visiška Kauno vykdytos politikos nesėkmė. Tautiškai nusiteikusių lietuvių kandidatai Klaipėdoje gavo tik 3% balsų288.

 

284 Note de la Délégation française du 22 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №66.

285 Note générale sur Memel, le 8 avril 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №171.

286 De la légation de Pologne en France à M. Edouard Herriot, Président du Conseil et Prési­dent de la Conférence des Ambassadeurs, Paris, le 7 juillet 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - SDN 294, №203-204.

287 Note sur l'état de la question de Memel, le 5 mars 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 -Memel 12, №115.

288 De M. Padovani à M. Poincaré, le 4 mai 1924, AMAEF, Europe 1918-1940 - Memel 13, №189.

 

Jūs esate čia: Naujienos Prancūzmetis Klaipėdoje II dalis. Lietuvos valdoma Klaipėda