Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas i Teosofiją

Raktas į Teosofiją

J. P. Blavatskaja

RAKTAS Į TEOSOFIJĄ

Klausimų ir atsakymų forma aiškiai išdėstyti ETIKA, MOKSLAS IR FILOSOFIJA, kurių studijavimui buvo įkurta Teosofinė Draugija „J.P.B. skiria visiems savo mokiniams, kad jie galėtų mokytis ir, savo ruožtu, mokyti“

ĮŽANGA

Šios knygos paskirtis tiksliai išreikšta jos pavadinime „Raktas į Teosofiją“ („The Key to Theosophy“), ir reikalauja tik kelių žodžių paaiškinimui. Ši knyga nėra pilnas arba išsamus teosofijos vadovėlis, ji yra tik raktas atrakinti duris, vedančias į gilesnes teosofijos studijas.

Ji studijuoja bendrus Išminties Religijos kontūrus ir aiškina fundamentalius jos principus; tuo pat metu atsako į įvairius prieštaravimus, kurie iškyla vidutiniam vakarietiškam žmogui, ir stengdamasi išdėstyti nežinomas sąvokas kiek įmanoma paprastesne forma ir suprantamais žodžiais. Būtų susireikšminimas manyti, kad ši knyga padarys teosofiją suprantama be jokių skaitytojo mąstymo pastangų, bet mes tikimės, kad likusių neaiškumų priežastimi bus pati idėja, o ne žodžiai, ir temos gilumas, o ne painus jos išdėstymas. Protiškai tingiems ir bukiems teosofija paliks mįslė, nes minčių pasaulyje, kaip ir dvasiniame, kiekvienas žmogus juda pirmyn tik savo pastangomis. Rašytojas negali mąstyti už skaitytoją, beje ir skaitytojas netaps kiek geresniu, net jei toks „mąstymas už kitą“ būtų įmanomas. Tokio dalyko išdėstymo būtinybę seniai jautė tie, kurie domisi Teosofine  Draugija ir jos veikla, ir mes tikimės, kad daugeliui ji suteiks informaciją, kiek įmanoma laisvą nuo techninių smulkmenų, jei jų dėmesys jau buvo sužadintas, bet jie vis dar yra sumišę ir neįtikėję.

Buvo pabandyta spiritualiniame mokyme atskirti tiesą apie pomirtinį gyvenimą nuo melo, paaiškinant tikrąją spiritualistinių reiškinių prigimtį. Ankstesni aiškinimai prišaukė pasipiktinimų bangą autoriumi. Juk spiritualistai, kaip ir daugelis kitų, greičiau linkę tikėti maloniu, nei tikru, ir labai pyksta ant kiekvieno, kuris griauna jų malonų paklydimą. Per paskutinius metus teosofija buvo tapusi nuodingų spiritualizmo strėlių taikiniu, lyg pusinės tiesos turėtojai jaustų didesnį priešiškumą pilnos tiesos turėtojams, nei tie, kuriems iš viso nėra kuo pasigirti.
Autorius širdingai dėkoja daugeliui teosofų, kurie atsiuntė daug pasiūlymų ir klausimų, ar kitaip padėjo rašant šią knygą.
Jų pagalbos dėka šis darbas bus naudingesnis, ir jiems tai bus geriausias apdovanojimas.
J.P.B.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas i Teosofiją