Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas i Teosofiją

Raktas į Teosofiją

TURINYS

 

I   TEOSOFIJA  IR  TEOSOFINĖ  DRAUGIJA
PAVADINIMO  PRASMĖ
TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  POLITIKA
IŠMINTIES  RELIGIJA,  PASLAPTINGA  VISAIS  LAIKAIS
TEOSOFIJA  –  TAI  NE  BUDDIZMAS

II   EGZOTERINĖ  IR  EZOTERINĖ  TEOSOFIJA
KUO  ŠIUOLAIKINĖ  TEOSOFINĖ  DRAUGIJA NĖRA
TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  TEOSOFAI  ir  NARIAI
SKIRTUMAS TARP TEOSOFIJOS IR OKULTIZMO
SKIRTUMAS  TARP  TEOSOFIJOS  IR  SPIRITUALIZMO
KODĖL  TEOSOFIJA  PRIPAŽĮSTAMA?

III   TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  DARBINĖ  SISTEMA
DRAUGIJOS TIKSLAI
BENDRAS VISŲ ŽMONIŲ KILMĖS ŠALTINIS
KITI  MŪSŲ  TIKSLAI
APIE  ĮŽADŲ  ŠVENTUMĄ

IV     TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  POŽIŪRIS  Į  TEOSOFIJĄ
APIE  TOBULINIMĄSI
ABSTRAKTU  IR  KONKRETU

V     PAMATINIAI  TEOSOFIJOS TEIGINIAI
APIE  DIEVĄ  IR  MALDĄ
AR  BŪTINA  MELSTIS?
MALDA  SUNAIKINA  PASITIKĖJIMĄ  SAVIMI
APIE  ŽMOGIŠKOS  SIELOS  KILMĘ
BUDDISTINIS MOKYMAS  APIE SIELĄ

VI     TEOSOFINIS MOKYMAS  APIE  GAMTĄ  IR ŽMOGŲ
VISO VISAME VIENYBĖ
EVOLIUCIJA  IR  ILIUZIJA
APIE  SEPTYNTAINĘ  MŪSŲ  PLANETOS  STRUKTŪRĄ
SEPTYNTAINĖ  ŽMOGAUS  PRIGIMTIS
TEOSOFINIS SUSKIRSTYMAS
SKIRTUMAS  TARP  SIELOS  IR  DVASIOS
GRAIKŲ  MOKYMAI

VII     APIE  ĮVAIRIAS  POMIRTINES  BŪSENAS
FIZINIS  IR  DVASINIS  ŽMOGUS
APIE AMŽINĄ  MALONĘ  IR  BAUSMĘ,  IR  APIE  NIRVANĄ
APIE  SKIRTINGUS  „PRINCIPUS“ ŽMOGUJE

VIII     APIE  PERSIKŪNIJIMĄ  ARBA  PAKARTOTINUS  GIMIMUS
KAS  PAGAL  TEOSOFINĮ  MOKYMĄ  YRA  ATMINTIS?
KODĖL  MES  NEATSIMENAME  MŪSŲ  PRAEITŲ  GYVENIMŲ
APIE  INDIVIDUALYBĘ  IR  ASMENYBĘ
APIE AŠ  APDOVANOJIMUS  IR  BAUSMES

IX     APIE  KAMA-LOKĄ  IR  DEVAČANĄ
APIE  ŽEMŲJŲ  „PRINCIPŲ“  LIKIMĄ
KODĖL  TEOSOFAI  NETIKI  TYRŲ  „DVASIŲ“  SUGRĮŽIMU
KELETAS  ŽODŽIŲ  APIE  SKANDHUS
APIE  SĄMONĘ  PO  MIRTIES  IR  PO  GIMIMO
KAIP  REALIAI  SUPRANTAMAS  SUNAIKINIMAS
NUSTATYTAM  REIŠKINIUI SKIRTAS  NUSTATYTAS  PAVADINIMAS

X     APIE  MŪSŲ  MĄSTANČIO PRINCIPO  PRIGIMTĮ
„AŠ“  SLĖPINYS
SUDĖTINGA  MANAS  PRIGIMTIS
TAS  MOKYMAS YRA  JONO  EVANGELIJOJE

XI     APIE  PERSIKŪNIJIMO  SLĖPINIUS
PERIODIŠKI GIMIMAI
KAS  YRA  KARMA?
KAS  JIE –  ŽINANTYS?
SKIRTUMAS TARP TIKĖJIMO  IR  ŽINOJIMO,  ARBA  AKLAS  IR  MĄSTANTIS  TIKĖJIMAS
AR  DIEVAS  TURI  TEISĘ  ATLEISTI?

XII     KAS  YRA  PRAKTINĖ  TEOSOFIJA?
PAREIGA
TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  POŽIŪRIS  Į  POLITINES  REFORMAS
APIE  PASIAUKOJIMĄ
APIE  LABDARĄ
TEOSOFIJA  LIAUDŽIAI
KAIP  NARIAI GALI  PADĖTI  DRAUGIJAI
KO  TEOSOFAS  NETURI  DARYTI

XIII     KLAIDINGAS  TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  SUVOKIMAS
TEOSOFIJA  IR  ASKETIZMAS
TEOSOFIJA  IR  SANTUOKA
TEOSOFIJA  IR  ŠVIETIMAS
KODĖL  GI  EGZISTUOJA  TOKS  PRIEŠIŠKAS  NUSISTATYMAS PRIEŠ  TEOSOFINĘ  DRAUGIJĄ?
AR  TEOSOFINĖ  DRAUGIJA  YRA  KOMERCINĖ  ĮSTAIGA?
DIRBANTI  TEOSOFINĖS  DRAUGIJOS  KOMANDA

XIV     TEOSOFIJOS  MAHATMOS
KAS JIE:  „ŠVIESOS DVASIOS“   ar  „NELABIEJI“?
ŠVENTŲ  VARDŲ  IR  SĄVOKŲ  IŠKRAIPYMAS

PABAIGA

 

 

Jūs esate čia: Naujienos Raktas i Teosofiją