Antradienis, Lap 12th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Apie žmogaus ir Visumos struktūrų panašumus

Apie žmogaus ir Visumos struktūrų panašumus

Pagal teiginį, kad yra Visatos ar Visatų sandaros panašumo į žmogaus organizmo sandarą, galima kalbėti ir apie žmogaus bei Visatų infrastruktūrų panašumus (analogijas). Iš įvairių medžiagos pavidalų galima gauti skirtingas energijos rūšis, pvz., iš degtuko liepsnos - kaitinimo, o iš maisto medžiagų - gyvybės energijos ir 1.1, iki begalybės.

Galiausiai to medžiagos skilimo begalybėje pati medžiaga, teisingiau, buvusios medžiagos savybės išnyksta ir žmogaus technologijos tampa bejėgės: mes negalime žinoti, koks tolimesnis buvusios medžiagos likimas. Tai nereiškia medžiagos smulkinimo ribos. Čia galima pradėti mąstyti apie daugiamates sistemas, įvairius laukus, kurie žmogui nepažįstami, bet numanomi. Mokslui progresuojant ir žmogui tobulėjant, kai kurie laukų duomenys galbūt bus atskleisti, bet ta pažintis iki galo žmogui liks nepasiekiama. Tai Visumos Kūrėjo Begalybės Būvyje prerogatyva. Tą Visumos Kūrėjo būseną galima vadinti įvairiai, tik ne medžiaga. Filosofai tą būseną vadina vienaip, dvasininkai kitaip, o eiliniai žmonės supranta kaip Visagalį Viešpatį Dievą. Taip ir vadina. Mūsų Amžinojo Kūrėjo įvardijimas, atsakant filosofams ir mokslininkams, būtų: Visumos Amžinojo Proceso Viršūnė su Amžinai Kuriančia Dieviška Sąmone. Pagal profesorių Stasį Šalkauskį - Dievas-Absoliutas, pagal M. K. Čiurlionio vizijas - Pasaulių Valdovas. Amžinasis Kūrėjas, būdamas kartu su Visumos energija, ją ir visą kūriniją kuria, ugdo, tobulina ir ja džiaugiasi, globoja, ypač žmogų, skatina toliau kurti, gamtą įvairinti, ją puošti, mylėti. Ta kūryba vyksta visuotiniame procese. Todėl žmogus ir jo siela atsakingi už gerbūvį Žemėje - Rojaus kūrimą ir paties žmogaus tobulėjimą. Visumos proceso kūryba vyksta amžinai - be pradžios ir pabaigos - tiek Žemėje, tiek Visatose.

Kaip daugelis mokslininkų ir filosofų teigia, Visuma yra panaši į žmogaus organizmą. Iš tiesų, tie patys elementai randami kosmose, Žemėje ir žmogaus sandaroje. Be to, žmogaus organizmo kiekvienoje ląstelėje yra informacinė tvarkymo ir biologinė struktūros, kurios tarpusavyje bendrauja. Tai patvirtina šeštasis - nuojautos, arba intuicijos - pojūtis. Buvusį silpnos sveikatos poetą S.Gedą 2008m. gruodžio 12 dienos vakare duktė rado mirusį. Diena anksčiau dienraštyje šiaurės Atėnai atspausdinti tokie jo žodžiai: liejau į mirties slėnį, bet nejaučiu baimės. Tavo kelias ir Tavo kariauna mane tepriglaudžia.

Išeinant svarbu palikti pozityviai įmintus pėdsakus.

Gyvūnai taip pat turi minėtus pojūčius, tik jie dar labiau išlavėję. Dabar manoma, kad virš bendrosios ITS dar yra visaapimanti morfologinė ITS, kuri rūpinasi visomis organizmo funkcijomis - augimo, maisto virškinimo, endokrinine ir vegetacine sistemomis.

Svarbiausias Visumos ir Žemės bei jų Kūrėjų panašumas nustatomas per šių objektų kūrybinį keitimąsi ir Amžinojo Kūrėjo Visakuriančią Sąmonę bei Jo padėjėją (vaiką) Žemėje - kuriantį žmogų.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...