Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Valios variantai

Valios variantai

Žemėje ir jos aplinkoje (atmosferoje) verda biologinis gyvenimas. Žmogus yra to gyvenimo centre. Jo sąmonė (siela) tvarko jo paties ir dažnai daugelio kitų gyvūnų procesus. Tokioms reikmėms žmogui dažnai reikia turėti valios juos vykdyti. Ar visais atvejais žmogus gali būti savo laimes kalviu? Ar laisva valia - absoliuti tiesa? Atidžiau vertinant šį teiginį, galima išskirti šešis valios kokybės variantus:

1. Laisva valia.

a) Reali laisva valia. Visos sąlygos jai pasireikšti yra užtikrintos.

b) Spontaniška laisva valia. Intensyviai mąstant apie iškilusį reikalą, staiga galvoje tarytum prašviesėja, nušvinta sąmonė - netikėtai atsiranda (gimsta) atsakymas į lauktą reikalo sprendimą. Tą nušvitimą, tyrėjų V. Nalimovo ir K. Jungo nuomone, galima paaiškinti neląstelinės informacijos srautais, tekančiais už žmogaus sąmonės ribų. Šią informaciją biologinės struktūros kartais geba pagauti.

c) Nereali laisva valia. Tavo valiai vykdyti niekas neprieštarauja, bet nėra sąlygų valiai realizuoti.

Dar apie laisvą valią galime kalbėti ją esant gera intencija (pvz., padėti žmogui ar kitam gyvūnui bėdoje) ir bloga intencija (pvz., pavydint kaimynui gero derliaus nusiaubti jo lauką ar kitaip kenkti).

2. Iš dalies laisva valia.

Sprendžiant klausimus bent dviem asmenims ar jų grupei.

3. Nelaisva valia.

Valia nesutampa su pareiga. Stichinės nelaimės - nelaisva valia. Išlaikytinis ir vaikai dažnai turi paklusti šeimininkų ar tėvų valiai.

4. Klusnumo valia.

Pvz., tariamas klusnumas priešui, okupavus šalį - Tėvynę. Tai išskirtinė valia, kurios laikomasi siekiant išsaugoti žmones (tarp kitko, ir ūkį nuo sugriovimo) turint galvoje, kad atsiradus progai, okupantai bus išvaryti ir atkurta nepriklausomybe su mažiausiais nuostoliais sau ar šaliai. Dar klusnumo valia padeda įtikti šeimininkui, kai sukčiaujama, apgaudinėjama (apgaulingas klusnumas). Čia, prisidengiant klusnumu, galima ugdyti pasipriešinimo - siekio valią. Tokiu pavyzdžiu gali būti Vincas Kudirka. Jis, lietuvis, pakluso tuo metu vyraujančioms lenkiškoms nuotaikoms ir caro valdžiai. Tačiau pabendravęs su Jonu Basanavičium ir kitais lietuviais šviesuoliais, savo klusnumo valią pakeitė į siekio valią. Nuo to pokyčio jis suprato lietuviškos kultūros reikšmę tautai. Šį siekį V. Kudirka per spaudą ir susitikdamas su lietuviais inteligentais visaip propagavo ir skleidė, sukūrė tautišką giesmę (dabartinis Lietuvos himnas), skatino ypač jaunimą mokytis, dirbti, sėti pasėlio grūdą, kol jaunas. To siekio ir sunkiai sirgdamas neatsisakė. Lietuvoje tapo šviesiau, atsirado daugiau inteligentijos, kurios labai prireikė 1918m. atkuriant Lietuvos valstybę, iškovojant jos nepriklausomybę. Tai sielos pasikeitimo pavyzdys (sektinas).

Kitas siekio valios klusnumo pavyzdys - Josifas Brodskis. Jis nevartojo žodžio tremtis, nors buvo ištremtas. Jis buvo stiprios nervų sistemos ir ištobulėjusios sielos. Sovietų Sąjungoje jis sugebėjo gyventi ir elgtis taip, tarsi būtų buvęs laisvoje šalyje. Paklaustas teisėjo, kas jam suteikė teisę vadintis poetu, atsakė: Niekas! - tai ateina iš Dievo.

Siekimo valią parodė partizanų kovos 1944-1954m. Jas išgirdo demokratinis pasaulis, tik, deja, nesugebėjo teigiamai sureaguoti.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...