Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Determinizmas ir kitas pažinimas

Determinizmas ir kitas pažinimas

Determinizmo požiūris teigia, kad niekas neįvyksta be priežasties, tik tą priežastį ne visada galima nustatyti. Mokslui progresuojant, vis daugiau gamtos reiškinių išaiškinama, nustatant jų priežastis. Pirmasis determinizmo principą paskelbė tyrėjas Laplasas, o Niutonas 18 šimtmečio pabaigoje, remdamasis kvantinės mechanikos fizikos dėsniais, tai patvirtino. Skaldant atomą į smulkias daleles (elektronus) sužinota naujų priežasčių. Determinizmo principas galioja mokslui žengiant priekin. Tačiau sielose ir Kūrėjo Dvasioje žmogui liko nesuprantami nemateriniai dalykai: meilė, pasiaukojimas, džiaugsmas, laimės pojūtis, godumas, gobšumas ir daug kitų ypač emocinių dalykų: cinizmas, lytinis iškrypimas, įžūlumas, pyktis, keršto jausmas, pagieža, pavydas ir daug kitų teigiamų ir neigiamų sielos - energijos polinkių. Šios sielos kokybės negalima išmatuoti ar pasverti. Visos tos sielos ypatybės nulemia žmogaus tobulėjimą. Tai yra dvasiniai dalykai, priklausantys nuo sielos bendravimo su savo Kūrėju.

Čia galima įžiūrėti ne tik determinizmo principą, bet ir atsitiktinumo atvejus. Žmogus ir jo siela sąlytyje su energija, esant reikalui sukaupiant savo vidinę energiją, medituojant ar meldžiantis, gali pasiekti geidžiamų dalykų be žmogui suprantamų materinių priežasčių. Tai panašu į atsitiktinumą. Determinizmo kūrybos principas tinka, matyt, materinei gamtai. Sielai intymiai bendraujant su proceso viršūnėje esančiu Kūrėju turbūt galima bent kiek jo kūrybinį procesą pakoreguoti (bet tik matomai dvasinėje ir likiminėje būtyje per sielos autonomiją), naudojant meditaciją, maldą ar psichodelines priemones ir atitinkamas metodikas (emocines).

Determinizmo (priežastingumo) pavyzdys: Gaisras - trumpas sujungimas - pasenusi elektros instaliacija - nerūpestingas, tingus, blogai išauklėtas šeimininkas - tėvai asocialūs - seneliai apsileidę. Taip priežastis seka priežastį.

Toliau dvasios sfera - žmogui nesuprantama. P. Laplaso nuomone, protas, kuriam būtų kažkuriuo momentu žinomos visos jėgos, sudvasinančios gamtą, ir reliatyvi visų jos sudėtinių dalių padėtis ir jeigu jis dar būtų pakankamai platus, kad šiuos duomenis galėtų analizuoti, tai į vieną judėjimo formulę didžiausių Visatos kūnų ir lengviausių atomų judėjimą apjungtų, neliktų nieko, kas jam būtų netikra, ir ateitis, kaip praeitis, iškiltų prieš jo akis. Žmogaus protas supažindina mus su menku Šios išminties eskizu.

Laplaso determinizmo koncepcija numato ateities vienareikšmiškumą ir lemtingumą, nes pripažįstamas pasekmės ir priežasties ryšys tarp įvykių bei reiškinių. Laplasas neigia objektyvų atsitiktinumą. Formuluodamas determinizmo principus, jis rėmėsi to laikotarpio mokslo duomenimis, visų pirma klasikinės mechanikos ir astronomijos žiniomis.

Visumos Amžinojo Kūrėjo Išminties Kūrimo proceso priežastinį turinį galima maždaug suprasti kaip amžinai judantį ir per priežasčių priežastis nuolat kuriantį Absoliutą, tam naudojantį įvairialypę, esančią sąlytyje su Kūrėju energiją.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...