Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Dvasinis ir kūniškas imunitetas

Dvasinis ir kūniškas imunitetas

Žmogus panašus į savo Kūrėją sugebėjimu kurti - iš turimos energijos - materines ir organizacines vertybes. Žmogaus kūrybai vadovauja daugelį galių turinti jo siela. Sielos tobulumo kokybei didelės reikšmės turi dvasinis imunitetas (per sielą su Aukščiausios Dvasios pagalba) semtis imuniteto gamtoje ir šventose vietose. Tėvų gyvenimo patirtis, senelių pasakojimai, patarimai, išminčių, filosofų mintys nurodo šaknis (ar pagrindus) imunitetui. Pirmiausia laiminga, džiaugsminga vaikystė, darna ir pagarba šeimoje - doras tėvų bendravimas su vaikais, pokalbiai apie žmogaus pareigą ir meilę žmogui (plačiąja prasme), gyvūnams ir gamtai. Tėvynei, gimtajai kalbai, papročiams. Kiekvienam būtina domėtis savo šalies ir pasaulio istorija. Pedagogai ir tėvai turi rūpintis visuomeninėmis organizacijomis, priaugančia karta, ją organizuodami, įtraukdami į visuomeninę veiklą; rekomenduojama keistis mokiniais ir studentais ribotam laikui su užsienio mokyklomis ir universitetais su sąlyga, kad grįžtų į Tėvynę ir jos naudai dirbtų. Reikia populiarinti lengvąjį sportą ir kasdienę mankštą. Ryte bent iki pusės apsiprausti vėsiu vandeniu, kiekvieną vakarą plauti kojas, ugdyti pagarbą žmonėms - pirmiausia senoliams ir tėvams, ugdyti šeimininko jausmą savo Tėvynėje ir visame Žemės rutulyje. Jokių svaigalų ar narkotikų, maitintis ekologiniu maistu, turėti platų akiratį apie kosminę sandarą ir amžinąsias vertybes. Pasirengti bent vienos kitos profesijos darbui. Jei tie nurodymai bus įgyvendinami, tai bus tvirtas sielos ir kūno (infrastruktūros) imunitetas, kuris visada bus perduodamas ateinančioms kartoms. Tėvynė bus stipri ir žmonija gyvuos.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...