Penktadienis, Lap 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Civilizacijos

Civilizacijos

Žmonija savo tobulėjimo misiją vykdo ir plėtoja su nuopuoliais ir pakilimais jau daugiau kaip 5-6 tūkstančius metų. Genialūs pavieniai žmonės taip paveikdavo savo aplinką ir daugelio protus, kad tos visuomenės mąstymo kokybė, socialinės santvarkos keisdavosi naujoviškai - net šuoliais. Santykiuose tarpusavyje ir dažniausiai gynyboje nuo agresyvių kaimynų surasdavo ar sugalvodavo naujų būdų ir technologijų. Apie genijus Napoleonas Bonapartas yra pasakęs: Genialūs žmonės - tai meteorai, pašaukti sudegti, kad apšviestų savo amžių.

Prieš 10 tūkstančių metų, akmens amžiuje pereinant į neolitą (jauniausią akmens amžių), žmonių padermė šuoliškai ėmė tobulėti. Atsiradus rašto ženklams, jau ne tik iš archeologinių, bet ir rašytinių Šaltinių ateidavo žinių apie senovės visuomenes. Taip sužinojome apie Babilono, Šumerų, Mino-Kretos, Etruskų, Hetitų, Egipto, graikų ir romėnų, senosios Kinijos kultūrą, Amerikos indėnų civilizacijas, kurios po tūkstančio ir daugiau metų žlugo. Patvariausios civilizacijos, paremtos monoteizmo Visatų supratimo principu (Budizmo, Konfucijaus, Judaizmo, Krikščionybės), ilgiausiai laikosi ir gyvuoja.

Prof. M. Gimbutienės senosios Europos prieš 6500-3500m. (prieš mūsų erą) atradimai, ypač archeologiniai radiniai iš Viduržemio jūros baseino, liudija apie ten vyravusią matriarchalinę visuomenės sandarą. M.Gimbutienės darbai labiau atskleidžia senosios Europos minėtas kultūras.

Mažojoje Azijoje (Saulėtekio šalis - taip ją vadino graikai) Vidurinėje Anatalijoje miestai kurtis pradėjo 7 amžiuje prieš Kristų. Jų įtaką atspindi Mino, Etruskų kultūros.

Baltų kultūra ir gyvenimo būdas gamtos apsuptyje truko iki krikščionybės - XIV a. Kai kuriais atžvilgiais tai laikytina teigiamu reiškiniu. Pirmiausia, išsaugotos senosios indoeuropiečių kalbos formos, antra, subrandintas ir įsisąmonintas genčių giminingumas, kuris padėjo, nors pavėluotai, apsiginti ir sukurti savo valstybes (Lietuvą, Latviją) ir tuo pačiu gyventi, kurti kartu su visa krikščioniškąja Europa, nors dabar žmonija išdykauja su visokiomis manijomis - narkomanija, seksomanija, netradiciniais lytiniais santykiais.

PS. Gaila, prūsų gentys pavėlavo suprasti savo paskirtį ir prasmę gyvenamoje žemėje ir nepriėmė vyskupo Bonifaco Brunono misijos krikštytis, o Lietuva tuo laiku Prūsijos žmonių ir jų apgyventos teritorijos neįvertino. Be to, pati Lietuva neegzistavo kaip valstybė. Prūsija kurį laiką liko buferiu tarp kryžiuočių ir Lietuvos, vėliau suvokietėjo ir išnyko iš pasaulio žemėlapio.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...