Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Gresia nuopuolis

Gresia nuopuolis

Dabar kalbama apie technosferos plėtojimąsi pavojinga ne tik gamtai kryptimi (esamai jos pusiausvyrai), bet ir paties žmogaus kaip biologinės rūšies būčiai. Tūkstančiai gyvūnų, augalų nuo Žemės paviršiaus išnyko. Kinta ekologinė situacija (šiltnamio efektas arba sindromas).

Ji (gamta) labai priklauso nuo didėjančios mutagenizacijos (paveldo iškrypimas). Pastarąją skatina intensyvi urbanizacija ir įvairios technologijos, oro užterštumas. Iš čia lėtinis ir dažnai nelėtinis apsinuodijimai. Šie veiksniai lemia mutagenų plitimą.

Šiais laikais mūsų krikščioniškajai civilizacijai ir kultūrai gresia dideli pavojai, ypač dėl ūkinės veiklos, kuri pasireiškia pramoniniu anglies ir dujų deginimu, išmetant į atmosferą C02 ir sudarant šiltnamio efektą. Be to, esant pastoviam kvėpuojamo oro užterštumui, įvairiam padidėjusiam spinduliavimui, daugėja mutagenų, kuriuos lydi onkologiniai susirgimai, imuninės sistemos nusilpimas, nyksta atsparumas ligoms. Kadangi ypač primityviųjų gyvybių (pvz., virusų) formų kaita vyksta greitai, tai atsiranda naujų susirgimų.

Netradiciniai lytiniai santykiai (homoseksualai, lesbietės), kurie pastaraisiais laikais plinta, dar labiau platina lytines infekcines ligas. Siekdami kuo dažnesnių ir stipresnių malonumų, nepaisydami sveikatos ir moralės normų, tokie žmonės pirmiausia dvasiškai, o paskui ir kūniškai degraduoja, netenka savikontrolės jausmo ir anksti palieka gyvųjų pasaulį, nepalikdami įpėdinių. Šiems "netradiciniams" tik vienas žingsnis į pedofiliją. Nors šių atvejų būdavo ir antikiniais laikais, bet šiame "sukultūrėjusiame" pasaulyje jie šūktelėja šimteriopai.

Prie pastarosios blogybės lengvai prilimpa narkomanija, kuri pirmiausia žudo sielą, o paskui ir infrastruktūrą (kūną). Pastaraisiais šimtmečiais, įsigalint liberaliam kapitalizmui, neišsprendusiam socialinių problemų, ėmė plisti visokios utopinės santvarkos, lydimos terorizmo elementų.

Tos žmonijos bėdos gali viršyti mokslo laimėjimus (pvz., kovos su vėžiu Cyber knife virtualusis peilis žudo vėžinę ląstelę radioaktyviuoju spinduliu, kaip praneša žiniasklaida ir daugelis kitų atradimų ir išradimų).

Pastaraisiais dešimtmečiais informacijos tiek padaugėjo, kad žmogaus smegenys dažnai nesugeba apdoroti. Naujais mokymo metodais stengiamasi padidinti imlumą, pagreitinti mokymąsi. Specializacijos siaurėja. Žmogaus akiratis nesugebės aprėpti daugelio dalykų. Kartu žmonės bręsta greičiau. Pastarąjį 50-metį vaikai auga dviem metais greičiau nei prieš tai gimusieji (statistikos duomenys). Amžiaus vidurkis padidėjo 20%. Jei žmonių padermė - žmonių sielos su infrastruktūromis - sugebės ir suspės prisitaikyti prie evoliucijos sąlygų, turint galvoje sielų tobulėjimą, atsisakant gobšumo, pavydo ir kitų sielų neigiamybių tarpusavio santykiuose, vyraujant visapusiškai pozityviajai meilei ir dorai, atsiskleidžiant pozityviajai kūrybinei veiklai, tai žmonija išsigelbės ir evoliucionuos toliau, o jei to nebus ir evoliucijai sielų neigiamybės trukdys, tai žmonijai gresia nuopuolis iki daugumos susinaikinimo. Iš likusių žmonijos salelių kils naujas žmogus, suprantantis buvusios žmonijos klaidas, ir todėl jo sąmonėje (sieloje) atsiras impulsas, kuris paskatins žmogaus sielą dar intymiau bendrauti su savo ir Visumos Kūrėju tame Amžinajame Kūrybos procese.

Sielos veiklos pamatas, kaip anksčiau sakyta, yra žmogaus infrastruktūra, o Šiuo atveju - sielos centras - galvos smegenys. Chromosomų ir genų struktūroms pakitus, galvos smegenys evoliucionuos cefalizacijos kryptimi. Jos tiek išsirutulios, kad sielos galės tarpusavyje bendrauti be jokių technologijų. Žmonės jaus vieni kitų norus, jausmus ir net emocijas. Žmonės bendraus mintimis, nes bus pažintas daugiamatiškumas. Atstumas nebeturės reikšmės. Po paskutiniojo žmonijos nuopuolio atsiras superžmogus. Tokią prielaidą daro J.Fominas ir kiti tyrinėtojai.

Žmogui energijos šaltiniai bus neišsemiami, nes visada sugebės jos paimti iš erdvės, supras daugiamatę sistemą, sugebės naudotis gamtos dėsniais, nebus gobšus, pavydus, savo kūrybiniais laimėjimais dalysis su kitais.Tai prielaida.

Jei superžmogus galės kontaktuoti per ITS, jam neegzistuos kalbos barjeras. Taip jis gaus daug informacijos, galbūt net iš mirusiųjų ITS.

Jau dabar (ir anksčiau) galima pastebėti kai kurių žmonių fenomenalias savybes (pasak J. Fomino). Reikia ypatingus (fenomenalius) atvejus stebėti ir sudaryti palankias sąlygas jų ugdymui (ir pačiam tobulėti bei kitus ugdyti).

Jei žmonija išvengs totalinio nuopuolio, tai, reikia manyti, pagal pastarojo šimtmečio mokslo plėtojimosi tempą galvos smegenų plėtra ir sugebėjimai plėsis, evoliucija vyks švelnesniu keliu. Norint išvengti totalinio nuo­puolio be didesnių tragiškų žmonijos gyvenimo sukrėtimų, reikės (ir dabar jau reikia) susirūpinti žmonių sielų kūrybiniu pozityviu tobulėjimu ir tobulinimu. Būtini šie elementai:

1. Saikas visur (išimtis - tobulėjimas be ribų).

2. Meilė žmogui ir visai aplinkai.

3. Netingėk.

4. Būk veiklus (tik pozityviai).

5. Nebūk gobšus ir malonumų siekėjas neleistinais būdais, kenkdamas sau ir kitiems (arba tik sau, arba tik kitiems).

6. Nebūk pavydus.

7. Nekerštauk.

8. Nepaleistuvauk.

9. Higienos normų paisyk.

10. Nepyk (arba bent nepyk ilgai).

11. Ištikus nelaimei, jei negali padėti - įvykis negrįžtamas, mintimis ir jausmais leisk pasireikšti Visumos Kūrėjui (tragedijos nedaryk).

12. Venk pavojingų situacijų, jei jos nebūtinos.

13. Būk godus žinioms - mokykis visą gyvenimą.

14. Nedaryk to, ko nenorėtum, kad tau darytų.

15. Mankšta jaunatvinė ir senatvinė.

16. Mankštą pradėti lengviausiu pratimu.

17. Nebūk žioplas.

Tokiu atveju superžmogus šiame kūrybiniame procese atsiras anksčiau nei visiško nuopuolio atveju.

Kūrėjo džiaugsmui superžmogus labai skirsis nuo dabartinio žmogaus. Jis sugebės patobulėjusiais jutimo organais pažinti įvairius spinduliavimus ir įvairius laukus - juose slypinčią energiją. Reikia manyti, šis žmogus sugebės per ITS paveikti nervų sistemą ir pats sugebės gydyti ir gydytis. Be to, imuninę sistemą ištobulins ir lengvai supras įvairių virusų prigimtį.

Superžmogus turbūt nesirgs, nes žinos įvairių priemonių sveikatai išlaikyti. Per ITS superžmogus galės bendrauti su visos žmonijos ITS nežiūrint atstumų.

Per DNR (dezoksiribonukleino rūgštis), genų, chromosomų struktūras - jų galimas rekonstrukcijas - superžmogus savo amžių pailgins (mokslininkai jau dabar rašo apie genus "tinginius" ir "altruistus", nuo kurių grybelių ląstelės kelis kartus gyvena ilgiau).

Superžmogus (yra tokia prielaida) perpras daugiamates sistemas ir pamatys paralelinius pasaulius. Apie tokias galimybes mokslas ir fantazija gali pasvajoti ir savo vaizduotę žmogus gali paįvairinti ir dar energingiau gilintis į mokslus. Svarbiausia - žmogaus sandara: kūnas (infrastruktūra) ir siela, jų tarpusavio santykiai ir bendradarbiavimas kasdienėje veikloje, neišskiriant ir jų abiejų (viso žmogaus) sveikatos reikalų.

Sielos būsena yra galingas ginklas apsiginant nuo įvairių ligų. Tai tvirtina ir Maskvos universiteto profesorius Aleksandras Aleksejevas straipsnyje Ateities medicinos pamatai (Lietuvos Rytas 2008 06 02 Nr. 121). Jis teigia, kad šimtą ligų nulemia jungiamojo audinio nepakankamumas. Anot jo, egzistuoja trejybės dėsnis - kūno, sielos ir dvasios vienybė. Į ligonį reikia žiūrėti kaip į vientisą visumą, pačiam ligoniui ugdant šį požymį. Si jungiamojo audinio teorija jungia daugybę koncepcijų: bioenergiją, psichosomatinę, homeopatinę, evoliucinę ir kt. energijas.

Jungiamasis audinys (kaulai, kremzlės, kraujas, limfa ir kt.) sudaro 85% bendros kūno masės. Jis, kaip ir vanduo gamtoje, užtikrina gyvybines funkcijas. Jungiamasis audinys tvarko kitų audinių (nervų, epitelio, raumenų) darbą, reguliuoja, maitina, valo.

Dėl jo nepakankamumo kyla daugybe ligų - net 90% patologijų. Yra trys įrankiai žmogui gydyti: žodis, žolė ir skalpelis. Žolės, iš jų pagaminti preparatai ir maisto priedai yra svarbiausias elementas (aukso vidurys). Sveika

gyvensena, dar žodis ir mintis. Taip pat ir meditacija (autotreningas). Profesoriaus nuomone, svarbu įkvėpti optimizmo.

Malonios mintys itin gerai veikia gydomą ligonį. Profesorius kalba apie savireguliavimo centrą: Iš galvos išmesti mėšlą. Pagrindinis gydytojas - pats ligonis. Reikia integralios medicinos gydytojų. Patys gydytojai išeina amžinybėn 10-20 metų anksčiau nei jų pacientai. Tai liudija apie sielos pranašumą prieš infrastruktūrą.

Galima sakyti, profesoriaus mintys sutampa su knygos ir kitų cituotų autorių nuomonėmis. Tačiau profesorius, rodos, nepakankamai akcentuoja kūno (infrastruktūros) treniruotes. Infrastruktūros sveikata ir gera būsena atsiliepia ir sielos gerai veiklai.

Juk, kaip sakyta anksčiau, siela be infrastruktūros negali išvystyti savo veiklos ir priešingai - sergant sielai, infrastruktūra negali gerai veikti ir amžius sutrumpėja.

Be sveiko kūno arba infrastruktūros siela negali gerai ir ilgai veikti. Treniruojant kūną, automatiškai prisijungia ir sielos treniruotė, dažnai užsiėmimų metu, gerėjant galvos smegenų kraujotakai, kyla naujų kūrybinių minčių ir sumanymų, gerėja atmintis, nuotaika ir kt.

Tad neapleiskime abiejų...

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...