Ketvirtadienis, Gruo 12th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Biologinių ir kitokių laukų, reiškinių ir realijų šiuolaikinis mokslas nepaaiškina

Biologinių ir kitokių laukų, reiškinių ir realijų šiuolaikinis mokslas nepaaiškina

Yra Maskvoje toks garsus ekstrasensas V.Safonovas. Jis sugeba apie mirusiojo praeitį daug ką pasakyti jo nepažinojęs, visiškai negirdėjęs. Tik reikia ekstrasensui parodyti ką nors iš daiktų, priklausiusių velioniui. Jis sugeba tiksliai pasakyti nuo kokios ligos mirė, koks buvo mirusiojo būdas, konkretūs charakterio bruožai. Jį tyrinėjo fizikai ir biologai, davė jam užduotis.

V. Safonovas visiškai neliesdamas mirusiojo kūno arba būdamas toli nuo mirusiojo (kitame mieste), žiūrėdamas į žmogaus fotografiją ar kokį nors daiktą (daugeliu atvejų užtekdavo pasakyti tik paciento vardą ir pavardę) pasakydavo daug svarbių žinių apie pacientą. Ekstrasensas galėdavo pasakyti, kuris organas negaluoja ar bent nurodyti tą sergančią sritį. Ekstrasensas galėjo pasakyti kuo pacientas serga, jo būdą, nuspėti seniausią ligą, kuria mirusysis, būdamas gyvas, sirgo ir nuo kurios ligos mirė.

Viename iš eksperimentų istorikas išvardija esktrasensui iš eilės keturių dinastijų karalių vardus bei jų valdymo datas. Ekstrasensas turėjo nustatyti kiekvieno „mirties zonas", lyginamas su istorikams žinomomis. Kiekvienai diagnozei buvo skiriama 2-5 min.

 

 

Mirties zona

Žinoma mirties priežastis

1. Liudvikas IX

Plaučiai, krūtinė, limfmazgiai

Buboninis maras

2. Karolis V (Išmintingasis)

Šlapimo pūslė, inkstai

Manoma, nefrito padariniai

3. Karolis VI (Pamišėlis)

Plaučiai, gerklė

Pneumonija

4. Karolis VII

Kairė koja, šlaunis

Kojos vėžys, sarkoma

5. Liudvikas XI

Skrandis, žarnos

Skrandžio opa

6. Karolis VIII

Galva, veidas

Smegenų auglys

Šio eksperimento trūkumas - ekstrasensas galėjo nuskaityti eskperi-mentatoriaus mintis.

Antrasis eksperimentas su nuotraukomis ir litografijomis, kurios buvo sumaišytos.

Nr.2

 

Mirties zona

Žinoma mirties priežastis

1. Polis Gogenas

Akys, smegenys, plaučiai

Sifilis

2. deTuluzas Lotrekas

Skrandis, smarkiai gėrė

Alkoholizmas

3. Kanaris

Plaučiai, uždusimas

Nužudytas kalėjime

4. Bodleras

Paralyžius, širdis, galūnės

Sifilis

5. Emilis Zola

Plaučiai, uždusimas

Apsinuodijimas deguonimi

6. Va n Gogas

Pilvas, kraujo netekimas

Kulka į pilvą, nusižudyta

7. Alberas Kamiu

Daugybė žaizdų

Autokatastrofa

8. Kafka

Krūtinė, plaučiai

Tuberkuliozė

Visi atsakymai atitiko žinomus duomenis.

Ekstrasensas V Safonovas nustato kūno deformacijas ir puošmenas ant rankų (laikrodžius, apyrankes ir kt.). Jis geba ne tik diagnozuoti, bet ir gydyti; gydoma nekontaktiniu masažu, tiek pacientui dalyvaujant, tiek per atstumą, naudojant fantomą. Seansas trunka 15-40 min. kasdien kelis kartus per savaitę. Jei pacientas toli nuo ekstrasenso, tai susitaria telefonu.

V. Safonovas masažais (truko apie 1 metus) pakėlė ant kojų ir ištiesino liemenį pacientei po poliomielito ligos (buvo paralyžiuota apie 20m.). Kitai padėjo apsieiti be operacijos tulžies pūslės uždegimo atveju. Iš fotografijų jis nustatė avariją patyrusių alpinistų būseną. Vienas žuvo, antrojo sumušta galva ir lūžusi koja. Paieškos tarnybos juos surado. Viskas pasitvirtino.

Ekstrasensas pagal 20 metų senumo fotografiją gali nustatyti dabartinę žmogaus būseną. Kad užmegztų kontaktą su pacientu (gyvu ar mirusiu), ekstrasensui reikia turėti tam tikrą kodą (nuotrauką, simbolį, daiktą ar kt.). Naudodamas Šį kodą jis gali lengviau nustatyti esamą paciento būseną. Kodas informacijos neduoda (taip mano tyrėjai), tai tėra pagalbinė funkcija reikiamam objektui nustatyti. Šiandien biologija negali paaiškinti, kaip išlieka informacijos kompleksas. Dėl to tokia galimybė dažnai neigiama. Mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, kad informacija, esanti ląstelėje, nerodo tikrojo informacijos komplekso, kuris lemia organizmo formavimąsi. Gal egzistuoja kažkokia neląstelinė informacija, kuri yra gerokai tobulesnė už ląstelinę (J.Fominas). Tyrimai su ekstrasensais parodė, kad seniai mirusių diagnostika būtų neįmanoma nepripažinus, jog egzistuoja neląstelinė informacija. Kur tas informacijos mechanizmas - nežinoma.

XXa. pradžioje austrų mokslininkas P.Veisas atkreipė dėmesį į šį, tarytum, mistinį reiškinį. Jis manė, kad apie embrioną susidaro kažkoks morfologinis laukas, kuriam pavaldžios viso organizmo ląstelės. Pastarosios yra imlios gaunamai antląstelinės sistemos reguliacijai. Manoma, kad kiekviena ląstelė turi savo morfologinį lauką, kuriame yra infomacija apie visą gyveni­mą. Paskirų ląstelių laukai jungiasi į bendrą organizmo morfologinį lauką, šis apgaubia visą organizmą ir palaiko ryšį su kiekviena ląstele. Bendras morfologinis laukas valdo visą organizmo formavimąsi ir funkcionavimą (J.Fominas). Panašiai veikia ir Europos Sąjunga.

Laukų sąvokos:

1. Morfologinis laukas (J. Simakovas ir P. Veisas).

2. Biologinis laukas (žinomas biologams).

3. Sąmonės laukas, egzistuojantis už žmogaus ir nepriklausomai nuo jo (V. Nalimovas).

4. Elektromagnetinis laukas (fizikos mokslų sfera).

5. Elektrostatinis laukas (fizikos mokslų sfera).

Lauko sąvoką pirmąkart pavartojo Niutonas prieš 300m. Tai dingstis pateisinti nesuvokiamus procesus ir reiškinius srityse, kuriose kažkas vyksta, bet mokslas nepaaiškina. Ir mes apie laukus dabar žinome ne daugiau už Niutoną. Todėl tą „kažką" modeliuojame ir sutartinai vadiname Informacijos Tvarkymo Struktūra (ITS), nes Šis „kažkas" yra informacijos nešiklis ir atlieka organizmo formavimo bei egzistavimo funkcijas (J. Fominas).

Kiekvienas organizmas turi biologinę struktūrą (BS) ir savo ITS.

Organizmams dauginantis lytiniu būdu ITS atsiranda pastojimo momentu, susiliejus moteriškajai ir vyriškajai lytinėms ląstelėms – susidarant zigotai*( Zigota - porinė ląstelė, susidaranti lytinio apvaisinimo metu susiliejus vyriškai ir moteriškai ląstelėms; išjos rutuliojasi naujas individas). Kartu formuojasi palikuonių ITS. Dabar organizmas formuoja palikuonių ITS programą. Baigia formuotis ir biologinė struktūra. Kiekviena ląstelė palaiko ryšį su bendrąja organizmo ITS.

Šis modelis pasižymi dviem savybėmis - ITS negali būti uždara, ji turi palaikyti ryšį su kitomis organizmo ląstelių biologinėmis struktūromis (BS). ITS turi išlikti BS žuvus. Be to, paskirų ląstelių ITS turi susijungti į bendrą ITS, tačiau ląstelėms lieka tam tikra autonomija.

Ekstrasensas, susijungdamas savo bendrąja ITS su mirusiojo ITS, gauna informaciją. Ryšys susidaro per bendrąsias ITS. Neretai žmonės nujaučia artimo žmogaus nelaimę, mirtį, kartais net per didelį atstumą. Manoma, tokias savybes turi kiekvienas žmogus, bet jos neišlavėję. Jos kartais ryškiau pasireiškia po galvos traumos ar apšvitinimo, apspinduliavimo ir po kitų galvos smegenų susirgimų. Nustumiamas blokas, susidaręs dėl ateroskleozės ar traumos ir kt. Blokas buityje dažniausiai nustumiamas smegenų asociaciniais ryšiais arba kitais būdais - dažnai brutaliais: liga, trauma, senatvinė aterosklerozė ir kt., todėl atminties ir kitų psichinių sugebėjimų netekimo atveju gydymas dažnai yra sėkmingas. Gydymui tinka kraujotakos pagerinimas smegenyse, kalbų mokymasis ir kt., - žodžiu, energijos sankaupa smegenyse.

Ekstrasensų ši savybė labiau išlavėjusi sukaupti energiją informacinėje tvarkymo struktūroje, todėl jų gebėjimai užmegsti kontaktą galimi net per atstumą. Prie šios kategorijos priskiriama daug anomalių reiškinių, vadinamų parapsichologiniais.

Panašūs ryšiai yra ir tarp kitų gyvūnų. Pvz., bitės laikosi vienoje šeimoje tik per motinėlę. Be šio ryšio bitė žūva. Apie ITS mokslas nieko nežino. Apie šios struktūros turinį ir sandarą galime spręsti tik pagal išorines apraiškas; jų negalima nei apčiuopti, nei pamatyti, nei išmatuoti. Galbūt šių ryšių pagrindas yra mums nepažįstamas daugiamatiškumas.

ITS ir BS negali būti nagrinėjamos ar tyrinėjamos atskirai, nes šios struktūros yra vieno reiškinio dvi dalys. Pagal raišką jas skiriame dirbtinai: biologinė struktūra biologams suprantama ir pažįstama. Informacinė tvarkymo struktūra nematoma ir nesuvokiama. ITS paveldima iš tėvų. Paveldimos globalinės ir individualios raidos programos, besąlyginiai refleksai ir paveldimoji atmintis, šis kompleksas yra individo informacijos kaupimo bei sąmoningumo formavimosi pagrindas ir pasireiškia individo smegenų darbu. Todėl šis kompleksas su smegenimis sudaro visumą. Informacija iš aplinkos į smegenis patenka per jutimo organus. Smegenys transformuoja gautą informaciją ir per nervų sistemą realizuoja raumenų, sekrecijos liaukų, vegetacinės sistemos veiklą, įtakoja išorės veiksmus ir vidaus organus, endokrininę sistemą, net sąmonę-sielą. ITS su organizmo ląstelėmis turi dvigubą ryšį ITS↔BS ir su kitomis ITS, pvz., per ekstrasensą. Be to, ITS pastoviai kaupia informaciją.

Žuvus BS, ITS nežūva, bet be BS neveikia. Tačiau gavus energijos ji pra­deda veikti (kaip magnetofono juosta). Pvz., ekstrasensui savo ITS užmezgus kontaktą su mirusiojo ITS, galima gauti informacijos norimu klausimu, ne­žiūrint atstumo ir laiko. Dėl to atsiradusio kontakto tarp ITS (ekstrasenso ir mirusiojo) ekstrasensas gali patikrinti istorines žinias apie mirusio persirgtas ligas ir mirties priežastį, o gyviems pacientams gali padėti atgauti sveikatą (pvz., hipertonikams gali žodžiu sumažinti arba padidinti kraujo spaudimą). Per ITS galimas ir kolektyvinis poveikis, tik reikia tiksliai parinkti sergančiųjų grupę - ligos nenustačius galima pacientą susargdinti ar net numarinti.

Informacinės tvarkymo struktūros (ITS) ypatybės

Nei morfologiniai, nei sąmonės laukai negali paaiškinti nei jų struktūrų, nei jų tarpusavio poveikio. Tokio informacijos komplekso modelio ypatybės šios:

1. ITS telpa labai daug informacijos (tiek genetinės, tiek įgytos reprodukuotos).

2. Si struktūra turi išsaugoti bei kaupti šią informaciją gyvenant ir išlaikyti po BS mirties, atlikti tvarkomąsias funkcijas, būtinas gyvam organizmui formuoti ir funkcionuoti, gauti informaciją apie organizmo būklę ir veiklą, aplinkos poveikį ir perduotų komandų vykdymo rezultatus.

3. Palaiko ryšį su kitomis ITS bet kokiu atstumu. Bendroji ITS yra beribė, apimanti Visumos struktūras iki begalybės.

4. ITS išlieka žuvus biologinei struktūrai. ITS mums nematoma. Tai pa­aiškinti galbūt galima daugiamatiškumu. Asmens mirties atveju ITS įgyja kokybiškai naują būseną.

Mokslininkai materialistai sako, kad gyvybė, mirtis, sąmonė yra materijos egzistavimo formos. Remiantis tuo, kas anksčiau teigta, gyvybė yra ne materijos egzistavimo forma, o energijos sąlytis su Dvasia (Sąmone) - Aukš­čiausiąja ITS, Absoliutu, ir tas sąlytis kuria tą pačią materiją ir objektus, gimstančius ir mirštančius. Tačiau, tiksliau tariant, Visumos Kūrėjas yra Dvasia sąlytyje su energija Amžinajame kūrybos procese. Žmogus sąlytyje su savo siela taip pat yra kūrėjas, bet labai ribotų galių (lyginant su Visumos Kūrėju, o apskritai tai net nepalyginama). Esmė žmogui nesuvokiama, bet yra tik viena akivaizdu - tos Dvasios Kuriamoji Galia yra beribė.

ITS paveldima iš tėvų. Paveldėjimo būdu perduodamos globalinės ir individualios raidos programos, besąlyginiai refleksai ir paveldimoji atmintis; šis kompleksas su smegenimis sudaro organizmo funkcijų visumą (J.Fominas). Smegenys realizuoja mąstymą ir sąmoningumą.

Poveikiai į ITS galimi įvairiomis sąlygomis. Galima, pvz., per atstumą paveikti kraujo spaudimą. Ekstrasensas, užmezgęs kontaktą su savo paciento ITS, duoda komandą padidinti kraujospūdį. Ryšio kanalas perduoda komandą į smegenis. Atitinkama reakcija iš smegenų pasiunčiama į nervų sistemą. Nervų sistemos poveikis eina kraujospūdžio reguliaciniam centrui ir įvyksta fiziologinis pakitimas - pakyla arba krinta kraujospūdis. Tai veikimas per infrastruktūrą.

Ekstrasensas nori nustatyti seniai mirusio žmogaus mirties priežastį. Jis iš kokio nors mirusiojo daikto ar nuotraukos savo valios jėga įsiterpia į mirusiojo ITS. Įsivaizduodamas mirusiojo turinį, atvaizdą mintyse, jis pasiunčia į mirusiojo informacijos kaupimo mechanizmą reikiamo turinio reikalavimą apie šio asmens mirties priežastį. Tuomet iš mirusiojo informacijos kaupimo mechanizmo siunčiama reikiama informacija į ekstrasenso informacijos kaupimo mechanizmą. Tuomet tyrėjas (ekstrasensas) fiksuoja mirties zoną.

Per jutimo organus galima įsiveržti į paciento informacijos kaupimo centrus hipnoze - betarpiškai ar per bet kokį atstumą. Tai, matyt, vyksta per ITS daugiamatėje erdvėje (V.Raikovas).

Garsus Maskvos psichologas V. Raikovas užmigdė savo pacientą ir įterpė per ITS XX a. pradžios amerikiečio, garsaus šachmatininko Polio Manfio būdo bruožus. Šiaip ramus žmogus hipnozės metu tapo arogantiškas, reikalavo gero honoraro ir kt. Po seanso pacientas grjžo į įprastinį būvį.

Gyvų pacientų informacijos kaupimo mechanizmus patvirtina neurochirurgai galvos smegenų operacijų metu. Tam tikrose zonose palietus elektrodu smegenis staiga pacientas prisimena labai aiškius vaikystės vaizdus su buvusiais pergyvenimais. Nuėmus elektrodą, viskas iš karto išnyksta (dėsnis - viskas arba nieko). Gydyti hipnoze taip pat galimąją sukeliant per jutimo organus (pvz., klausos ar regos, skonio ir kt.).

Žiūrėdamas Leonardo da Vinčio Mona Lizos reprodukciją psichologas T. Dadaševas tiksliai nupasakojo Mona Lizos biografiją. Biografai tai patvirtino.

Įeiti į paciento ar mirusiojo ITS (informacijos kaupimo mechanizmą) reikalingas adresas. Esktrasensas, žiūrėdamas į mirusiojo nuotrauką arba ir be jos, mirusiojo ITS sujungia su savo ITS. Taip tarsi sutapatina savąjį aš su tiriamojo aš ir tuomet išgauna reikiamą informaciją.

Sis gebėjimas būdingas ne tik ekstrasensams, bet ir kitiems žmonėms. Dirbdamas įtemptą protinį darbą kartais atsitiktinai gali pasinaudoti gyvų ar mirusių sukaupta informacija. Tačiau dažniausiai į tai nekreipiama dėmesio, pvz., labai reikalingi ir patariantys "minties blykstelėjimai", keisti sutapimai, nuojauta, neįprasti sapnai ir kt.

ITS esmei suvokti reikia didelių tyrinėjimų ir mokslininkų mąstysenos aukštesnių kategorijų.

Visa tai, apie ką buvo kalbėta, liudija, kad žmonija labai ribotai suvokia Visumą su jos begalybėmis. Žmonės dar nėra priaugę tai suvokti. Reikia Absoliuto prašyti padėti greičiau mūsų sielas pozityviai ugdyti ir sėkmingiau plėtoti technologijas, norint greičiau atsiplėšti nuo Žemės ir plačiau atverti vartus į kosmosą. Ten bus vietos išeikvoti susikaupusias kūrybines žinias.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...