Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Kultūra

Kultūra

Žmogaus siela ir jo infrastruktūra - kultūros skatintojai, skleidėjai, puošmena ir vienas evoliucijos pažangos elementų.

Tarptautinių žodžių žodyne rašoma, kad kultūra - tai žmonių sąmonės veiklos produktas, jos formų ir sistemų funkcionavimas, leidžiantis kurti, ugdyti, panaudoti ir perdirbti materialines bei dvasines vertybes. Dar - tobulumo laipsnis, pasiektas kurioje nors mokslo ar veiklos srityje, išprusimas. Kultūros sąvoka vartojama ir kitose veiklos srityse - biologijoje, archeologijoje.

Be abejo, tas kultūros veiklos produktas pirmiausia yra idėjų - sielos minties produktas, o tos idėjos realizavimas neapsieina be infrastruktūros pagalbos. Žmonių kūrėjų sieloms dažnai tenka stengtis ir laukti patarimo arba jkvėpimo iš aukščiausios Visumos Išminties (Begalinio ITS Žiedo). Didieji kultūros centrai gausūs: pvz., pirmųjų ir ankstyviausiųjų telkinių dėka Italija garsi architektūros ir dailės tapybos objektais, teologais, tikinčiaisiais iki šventųjų kategorijų, Vokietija ir kitos Vakarų Europos šalys žinomos savo klasikinės muzikos kūrėjais - kompozitoriais, filosofais, mąstytojais, taip pat senoji Graikija ir Roma arba arabų kai kurie kraštai yra žinomi filosofais ir matematikais.

Žinoma, geriau tai pavadinti kultūrinėmis civilizacijomis, nes žodis kultūra apima įvairias teigiamas dvasinės kūrybos pastangas. Žmonija galbūt dar neturi tokios universalios kultūrinės veiklos, kuri patenkintų daugumos žmonių sielų begalines šakočiausias reikmes ir skonius.

Tad siekiant dvasinio ir kūniško visuomenės gerbūvio Žemėje reikia kuo stropiau ugdyti ir tobulinti sielos teigiamas vertybes. Infrastruktūrą reikia stiprinti taip pat, nes sielos veiklai ji turi būti be priekaištų. Tad geriausias ir teigiamiausias sielos vertybes ugdykime iš pat mažens savo vaikuose geru pavyzdžiu, bendraudami, kalbėdami, vežiodami su savimi, aiškindami - jų smalsumą tenkindami. Protingas užimtumas vaikų sielas pozityviai ugdo. Čia padeda žaidimai, reikalaujantys dėmesio įtampos, susikaupimo, mąstymo. Bendruomenėje ar šeimoje, pagal amžių, reikia duoti įpareigojimus atlikti vieną ar kitą darbą, bendruomenėje patarnauti neįgaliesiems, aiškinti ligų priežastis, narkotikų mirtiną pavojų. Visa tai stiprina vaikų savarankiškumą, išryškina teigiamąsias sielos ypatybes, priverčia ieškoti išeičių iš kai kurių situacijų ir t.t.

Panašiai kaip skaityti ir rašyti, privalu kiekvienam vaikui suteikti bent elementarų muzikinį išsilavinimą. Šių priemonių vykdymą tėvams ar auklėtojams reikia kontroliuoti, paaiškinant jų svarbą. Visa tai, kas pasakyta, į vaiko sąmonę suleidžia kūrybines šaknis. Paliekant vaiką gatvėje be reikiamo užimtumo jo siela vietoj teigiamų asociacijų ir kompleksų bus užpildoma neigiamai, nes jo siela yra labai imli ir dažniausia nekritiškai priima tai, kas ją sudomina (pvz., be leidimo pasisavinti geidžiamą daiktą ar išsisukinėti meluojant ir kt.). Energiją, ypač vaikų amžiuje, galima panaudoti konstruktyviai arba destruktyviai.

Todėl norint aukštai iškelti visuomenės, tautos įvairių sričių, ypač dvasinių, kultūrą, gerą valstybės valdymą, reikia pradėti nuo vaikų, juos sudominant pagalba saviems, gi ūgtelėjus ir bendrai aplinkai, - pozityviais, reikalaujančiais susimąstymo žaidimais, pasakomis ar apsakymais, teikiančiais gajų gyvenimą ir kt. Idėjų užkratas su žvelgimu į ateitį jaunuolių, paauglių masėse istorijos pamokomis ir istorinio laiko kritika, iškeliant praeitų epochų teigiamybes ir neigiamybes, kultūros požymius - aukštą mokslo lygį aukštosiose mokyklose, teorinių žinių derinimą su praktika. Reikia turėti asmeninių, tautinių, pilietinių ir kūrybinių ambicijų. Tai yra paskatinimas kultūros ir kūrybos išaukštinimui. Jau gimnazijoje reikia skiepyti polinkį pasirinkti ateitį moksle ar profesijoje.

Baltų gentys, kaip žinome, nebuvo vieningos dar nuo viduramžių; dėl to vėlai susikūrė Lietuvos valstybė, pavėluotai priėmė krikščionybę, o prūsai bei jotvingiai ir visai išnyko. Tačiau Aukščiausioji Tvarkymo struktūra, Aukščiausioji Sąmonė, apimanti Visumos tvarkymą, įkvėpė mūsų protėvių sielas po kelių nuopuolių vėl pakelti Lietuvos valstybę, sukurti bendrinę kalbą su lietuviška raštija (nors pavėluotai).

Matydami mūsų genotipo silpnąsias vietas, Lietuvos 1000-mečio proga ryžkimės keisti genotipo neigiamybes ir šuoliuokime sutarimo, gerumo kryptimi, neatsilikdami kūryboje.

Būtų dar geriau mūsų turimą genotipą pakeisti nauju be pykčio, pavydo, keršto, gobšumo su jau minėtomis teigiamomis kokybėmis.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...