Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Apie žmogaus sąmonę-sielą

Apie žmogaus sąmonę-sielą

Religija - forma. tikėjimas - turinys

Žmogus yra Visumos Kūrėjo sudėtingiausias ir bene tobuliausias kūrinys gyvojoje gamtoje bent kiek mums pažįstamoje Saulės sistemos erdvėje, konkrečiau kalbant - Žemėje.

Sakoma, kokia visuomenė ar jos piliečiai - tokia ir valdžia. Taip galvodami ir sakydami, turime galvoje visuomenės ar tautos sąmonę - sietą. Žmogų iš kitų gyvosios gamtos subjektų ir objektų tarpo išskiria jo sąmonė (siela). Žmogaus sąmonė - plati sąvoka. Joje telpa: išmintis, morale su daugeliu elementų, sąžinė (kaip išskirtinis morales elementas), protas, jausmai, emocijos, valia. Galima kalbėti apie bendruomenės, tautos, valstybės ar jų grupes (pvz., ES sąmonė formuojasi) sąmones ir kt. Daug įvairių sąmonių stebime ir tarp gyvūnų, ypač paukščių, vabzdžių, tik jų sąmones primityvesnės (paremtos instinktu).

Žvelgdami į Visatų Visatas stebime Visumos komplekso proceso Aukščiausiosios Sąmonės nuolatinę Kūrybą. Tai kūrybai naudojama amžinoji ir visur esanti energija. Reiškia, sąmones kelia ir telkia idėjas, jas verčia planais, organizuoja, vykdo ir realizuoja. Visa ši kūryba, teigianti gyvenimą, žmogui jau šioje Žemėje sukuria Rojaus nuotaiką ir kviečia kurti, tobulėti.

Auka (1909)

Žmogus turi savo dvasią ir myli ją;

žmogaus dvasia yra jo Dievas,

žmogaus dvasia yra pasaulio valdovė;

žmogaus dvasia yra pasaulio grožis;

žmogaus dvasia yra pasaulio dvasia;...

žmogaus dvasia yra jo Dievo dalelė;

visos žmonių dvasios yra vienas Dievas,

o Dievas yra dvasia.

Dievas sutvėrė pasaulį, žemę, dangų,

žvaigždes ir šaltinį žemėje.

Iš Šaltinio vanduo visur teka:

per akmenis, per smiltis, per uolą,

visą žemę iš vieno šaltinio aplanko...

Žmonės prisimena šaltinį, iš kur jie kilę.

ir kalba: grįžkim prie mūsų vieno šaltinio

(iš M. K. Čiurlionio dienoraščio)

Kaip minėta, žmogiškoji individo sąmonė išplinta į bendruomenės, tautos, valstybės sąmonę. Lietuvių savimonei būdinga sąsaja su nors ir mažyčio tėviškės žemės lopinėlio trauka, jo gamtos įvairumu, A. Žmuidzinavičiaus gausiose drobėse pavaizduotais puikiais gamtovaizdžiais. O kur dar Žemaitijos, Dzūkijos kalnai ir kalneliai, Aukštaitijos ežerai ežerėliai ir miškai, anot A.Baranausko, lyg rūtos žaliuoja. Vakaruose atsiveria vandens plotai į pasaulio vandenynus... (mums jūra močiutė - palapinė grytutė - iš 1938m. tarptautinės Girulių 7-ųjų gimnazijos klasių stovyklos dienoraščio).

Įvairios sąmonės formuojasi ir gyvūnų bei augalų pasaulyje. Kaip antai, javai, miškai, įvairios žolės stengiasi augti būryje, nes šiems augalams lengviau išgyventi ir gyventi, visti, rūšį išlaikyti. Jų sielų sąmonės visuotiniame Kūrimo procese reikšmingos ne tik jų begalinio skaičiaus rūšių išlikimui, bet naudingos ir žmogaus sąmonei-sielai ugdyti, praturtinti, tobulinti. Gyvūnų ir augalų sielos-sąmonės, imdamos iš aplinkos energiją, ją transformuoja, pritaiko savo ir žmogaus reikmėms.

Gamta labai sudėtinga. Neapgalvotai pakeitus gyvenimo sąlygas, kai kurių augalų ir gyvūnų atskiros rūšys ima mažėti - nykti arba ir visai išnyksta. Tokiems atvejams yra įsteigta Raudonoji knyga. Su gamta reikia elgtis atsargiai, su meile, kaip su mažu vaiku.

Kadangi žmogaus organizmo somatika yra sielos ūkio dalis, tai šią dalį galima suprasti kaip infrastruktūrą. Žmogus-siela ir jo somatika (vad. infrastruktūra) priklauso viena nuo kitos. Atskirai tos dvi struktūros negali gyvuoti (viena be kitos). Infrastruktūra ir siela sudaro vienybę. Infrastruktūra teikia maistą, ir apdoroja, pakeičia, pritaiko sielos energijai, kurią ji (sielai panaudoja žmogaus veiklai. Papildomai sielą ir kūną maitina dar iš erdvės, iš žemės srūvantys Saulės ir kitokie spinduliai. Žmogus per materiją ir savo sielą yra sąlytyje su Visumos Kūrėju, Jį jaučia savyje ir savo aplinkoje gamtoje ir Visatose. Kūno ir sielos susirgimai yra dažnai tarpusavyje susiję. Ligos atveju dėmesio ir poveikio reikia abiem: jiedu gydo vienas kitą, bet dažnai reikalinga pagalba iš Šalies. Gydant somatines ligas, būtina neužmiršti ir sielą pastiprinti, nes ji reguliuoja daugelio, o gal ir visų somatikos organų funkcijas. Sunegalavus sielai, reikia stiprinti ir infrastruktūrą, kuri didžia dalimi parūpina energiją sielai ir sau. Todėl jos gydymui sukurta net speciali disciplina - psichikos ligų centrai. Bet kokios žmogaus ligos atveju kiekvienas gydytojas ar patarėjas turi atsiminti ir sielą, ją pastiprinti žodžiu ir veiksmu. Geras psichoterapeutas, veikdamas per sielą, dažnai nulemia ligos eigą. Per ją stiprėja ir infrastruktūra. Deja, gydytojai psichiatrai ir psichologai sielos ligas daugiausia supranta materialistiškai ir mažiau dvasiškai. Žmogus yra dvilypis vienetas - vienas be kito negali gyvuoti, o juo labiau veikti. Žmogų gydant šiuos du elementus reikia suderinti kaip smuiką - visos stygos turi skambėti kvintos intervalu, - dažniausiai sielai atiduodant pirmenybę.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...