Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Apie sielą

Apie sielą

Gyvūnų ir augalų biologinės sielos veikia žmonių akivaizdoje: augalai grupėmis ir pavieniai reaguoja į besikeičiančias sąlygas jų aplinkoje, pvz., vakare gėlių žiedai susiglaudžia, lapuočiai medžiai žiemai numeta lapus. Yra augalų ir medžių, kurie numeta lapus užėjus karščiams. Iš šiaurinės pusės medžių žievė apsamanoja. Paukščiai keliauninkai žino, kuomet laikas išskristi į šiltesnius kraštus, žuvys jaučia ir keliauja į nerštavietes, drambliai prieš dvėsdami keliauja j tam tikrą vietą ir kt.

Ne veltui sakoma - ąžuolas ir kiti stiprūs medžiai skleidžia aktyvią spinduliuote (energiją). Ąžuolinės vyno statinės keičia vyno skonį (gerina fermentaciją). Iš stiprios medienos padaryti baldai skleidžia teigiamą spinduliuotę ir kt. Žinia, biologinės sielos nepanašios į žmonių sielas.

Savo kilme ir paveldu žmonių sielos linkusios gyventi grupėmis arba būryje Ir dirbti, kurti šeimomis. Žmonės seniai pastebėjo gyvenimo taisyklę - sielų bendravimą su savo Amžinuoju Kūrėju. Sakoma: Stenkis, ir Dievas padės! (gyvenimo taisyklė). Šia taisykle naudojasi išmanantys žmonės ar vadovai ūkyje, politikoje ar socialinėse struktūrose arba bet kuriame darbe. Jie užmanytą darbą pradeda savo jėgomis. Pritrūkę jėgų ar išteklių darbą tęsti ir užbaigti, jie kreipiasi į kaimynus, gimines, draugus ar į banką. Šie, matydami gerą užmojį, dažniausiai pagelbsti, ir darbas baigiamas sėkmingai. Jei tai pozityvus užmojis, tai ir atsitiktinai pagalba ateina. Dažnai taip elgiasi ir finansinės organizacijos: jei darbas pradėtas, tai supratingi žmonės padeda užbaigti. Tinginio (be iniciatyvos) sielai vargu kas padės. Žmogaus „sąlytį" su jo siela reikia suvokti kaip visą jo gyvenimą - nuo užuomazgos iki kūno mirties. Pati siela nuo kūno atsiskiria, užgesus jo visoms fiziologinėms funkcijoms. Siela su savo energija grįžta pas Kūrėją, prisistatydama Jam su visomis savo kokybėmis (Žemėje įgytomis tobulėjimo ar nuosmukio žymėmis). Kaip su ja pasielgs Kūrėjas (Aukščiausioji Sąmonė), ne žmogui žinoti. Žmogaus kūnas energiją Kūrėjui grąžina lėtai, per ilgą laiką, jei jis laidojamas tradiciškai - į žemę. Žmogaus sielą galima tobulinti arba nuskurdinti. Pati sielos kokybė ir jos veikla, kaip sakyta, priklauso nuo paveldo (nors paveldo gilumą ar pir­mąsias jo šaknis dažnai sunku įžvelgti, nes paveldas gali būti paslėptas net po keliolikos kartų). Tai vienas sielos keitimosi būdas. Žinomi ir kiti:

- genetiniai nukrypimai nuo normos (apsigimimai),

- dėl motinos ir vaisiaus traumų nėštumo ir gimdymo metu,

- nuo tėviškos meilės, laukiant kūdikio, siela tobulėja arba atsilieka,

- nuo aplinkos, kurioje vaikas auga - jo draugų, gamtos sąlygų,

- nuo švietimo sistemos ir tėvų pastangų plėtojant nervų sistemos asociacinius ryšius, blogai derinant vaikų užimtumą su aktyviu poilsiu ir žaidimais, draugų neigiamo poveikio,

- nuo pozityvaus gyvenimo būdo įtvirtinimo iki teigiamų įpročių.

„Nebojant" šių sąlygų žmogaus siela su savo energija gali deformuotis. Deformacijos (nuskurdinimo) pasekmės gali būti įvairios - nuo elementaraus nesugebėjimo bendrauti ir dirbti sau ir visuomenei iki įvairiausių negatyvių potraukių, kenkiant sau ir aplinkai. Jei šie neigiami elgesio elementai sukaupiami viename asmenyje, tai gyvenime toks asmuo gali tapti nepakenčiamas. Čia „prilimpa" narkotikai, alkoholis ir kiti asocialūs dalykai (vandalizmas, užpuldinėjimai, žudynės ir kt.). Ne veltui sakoma: Velnio apsėstas! Tai didžiuliai sielos energijos nukrypimai - sielos energijos sąlytis neharmoningas. Žmonės, nežinodami ir nesuprasdami tokio ligonio elgesio priežasties, visą bėdą (dabar retenybė ) aiškina .velnio apsėdimu". Tokiais atvejais (per ITS) dažnai padeda tą .velnią" išvaryti egzorcistai (dažnai su teigiamu efektu). Sielų ligoniams gydyti yra steigiami psichologų, psichoterapeutų ir psichiatrų centrai. Šalia šių specialybių atsiranda ir ekstrasensai, kurie per ITS pasiekia gerų rezultatų. Dažnai padeda hipnozės seansai, kai aplenkiama ITS - tiesiogiai veikiant sąmonę per klausos arba regos organus.

Žmogaus siela labai įvairiaspalvė - jai neprilygsta kitų gyvūnų sielos. Ji dėl kai kurių minėtų priežasčių gali deformuotis iš dalies. Pvz., piktas ir savanaudis žmogus kai kuriose srityse gali progresuoti, o kitose degraduoti. Sakysim, geras pianistas ar kompozitorius kuria gražią muziką, o santykiuose su žmonėmis ar gamtoje - sadistas ir gobšuolis. Sakysim, partizaninio karo metais buvo gerų poetų išdavikų ar net žudikų. Yra gerų valdininkų, lytiškai iškrypusių, ir daug kitų iškrypimų šalia teigiamų savybių.

Auklėjant ir gydant žmogų, psichologų ar dvasininkų ir gydytojų pareiga jo sieloje įžvelgti tokius galimus jos virpesius ir atitinkamai reguliuoti sielos energiją. Todėl jau nuo kūdikystės reikia visais atžvilgiais pozityviai rūpintis jaunąja karta, padėti jaunuoliams užpildyti laisvalaikį pozityviais, įdomiais ir visuomenei naudingais darbais (dažnai bendraujant su jais). Būtinai įskiepyti sveiką gyvenimo būdą: jokių rūkalų, alkoholinių gėralų, kūno darkymo visokiais aksesuarais, tatuiruotėmis ir kt. Labai gerai padeda organizuotas užklasinis užimtumas.

Treniruotėmis žmogaus sielą galima lavinti įvairiomis kryptimis. Sielos turinys gausus - jos skrynioje yra daugybė brangakmenių ir surūdijusių-paveldėtų ir įgytų senienų, net .nuodingų' daiktų. Kuo mažiau negeistinų savybių, tuo lengviau sielą tobulinti. Žmogaus sąmonė yra jo siela. Žmogaus sąmonė-siela kokybiškai skiriasi nuo gamtoje sukurtų materinių formų - objektų ir subjektų sąmonių. Pastarosios skiriasi tarp atskirų rūšių grupių ir individų. Šios, įskaitant ir žmogų, sąmonės yra ribotos palyginti su Visumos Proceso Dvasios Energijos Sąmone, kuri nėra ribota, pastoviai kurianti laike ir erdvėje.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...