Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Apie meilę

Apie meilę

Stebint gyvenimą ir žmonių tarpusavio santykius galima pastebėti, kad sielos sąlyčio su jos energija svarbiausias svertas yra meilė. Meilė - plati sąvoka. Ji liudija žmogų esant universalų, liečianti šio pasaulio įvairiausias sritis. Kaip filosofas Spinoza sako: Meilė - aktyvus veiksmas.

Pozityvioji meilė yra visuotinis procesas ir išplinta nuo smulkiausių gamtos objektų ir subjektų iki pirmosios priežasties - Paties Kūrėjo meilės. Be meilės ir kūrybinis veiksmas arba darbas dažniausiai yra nekokybiškas. Todėl meilė yra sielos stipriausi klijai su jos energija. Tas Meilės ryšys skleidžia visuotinę palaimą ir veikia net Aukščiausiąją (Proceso-Absoliuto) Sąmonę, sukurdamas tikrą kūrybos džiaugsmą.

Be Aukščiausiosios Sąmonės - Dvasios Kūrėjos arba be sielos energija neveikli. Be Dvasios ar sielos kūryba negalima, juo labiau, be meilės komponento. Meilė neturi kito troškimo, tik save išreikšti (filosofas „pranašas" Kahlil Gibran).

Meilė yra aukščiau laiko ir amžinybė yra jos šaltinis (V.M. Putinas). Meilė siekia amžinumo. Tikroji meilė yra amžina arba jos nėra. Nemeilė ir mirtis susijusios savo esme. Kas nemyli, tas neša mirtį (yra izoliuotas) ir kartu miršta pats. Ir kuo žmogus labiau save myli, tuo labiau nekenčia kitų. Savimyla tūno savo paties suręstame kalėjime. Kiek meilė stato, tiek neapykantos pažadinta savimeilė griauna. Ji griauna visa: ir žmonių sielas, ir daiktus, ir žmonių (sielų) santykius. Meilės pagrindas yra Dievo paveikslas mumyse, mes turime būti vieningi. Vienybė be aukos neįmanoma. Norint susijungti, reikia išsižadėti to, kas mus skiria. Visuma, amžinybė ir absoliutas yra laimės sąlyga. Tik tas, kuris myli, gali bausti, ugdyti, auklėti, guosti, gydyti. Būti, vadinasi, mylėti (G. Marselis). Meilė - gyvybės šaltinis. Neapykanta - mirties (R.Rolanas). Meilė sujungia, neapykanta išskiria (Aristotelis) (taip tuos autorius citavo A. Maceina).

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...