Antradienis, Lap 19th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Apie nuodėmę

Apie nuodėmę

Kūrėjas, norėdamas savo kūrinį - žmogų dar patobulinti, padaryti jį savarankiškesnį ir vertingesnį gyvosios ir negyvosios gamtos valdovą, jo sielą apdovanojo iš dalies laisva valia jos sprendimuose ir elgesyje, kartu įkvėpdamas prigimtinį doros ir daugelio kitų įstatymų kodeksą, kuriuo turi gyvenime vadovautis ir tuo pačiu tobulėti. Sielos kaip ir žmonės labai skirtingos. Kūrėjas, norėdamas ryškiau patobulinti, į jo sielą įdėjo teigiamų ir neigiamų dalykų, stebėdamas ką ji pasirinks.

Sielos silpnybes ir teigiamybes žmonės pastebėjo dar pačiose ankstyviausiose kartose. Ne veltui Šventajame Rašte kalbama apie pirmąją uždraustojo vaisiaus nuodėmę, kuomet pirmieji tėvai - Adomas ir Ieva, piktosios dvasios gundomi, pažeidė Kūrėjo duotą įstatymą neliesti „uždraustojo vaisiaus" Tuo buvo norima pasakyti, kad ne viskas žmogui galima daryti, kas šauna Į galvą, o tik tai, kas naudinga ne tik sau, bet ir visiems, laikantis Visumos Kūrėjo valios kaip prigimtinio elgesio ir pozityvių darbų įstatymų kodekso. Žmogaus sielos uždavinys gyvenant Žemėje - tobulėti ir kūrybiškai įvairinti savo aplinką ir puošti gyvenimą sau ir savo artimui.

Kaip matome, gyvenime daugelio žmonių sielose knibžda visokių negerų dalykų. Blogis pralenkia visokias fantazijas. Tačiau žmogaus sieloje telpa ir kilniausi, karžygiški artimo meilės jausmai ir darbai bei kiti kilnūs pasiaukojantys žygiai be jokio atpildo. Reiškia, žmogaus sieloje telpa nuo blogiausio - sunkiai įsivaizduojamų nusikaltimų - iki pasiaukojančio - karžygiškų veiksmų be jokio atlygio ir asmeniškame, ir tautos gyvenime; antrojo pavyzdžiai: lietuvių tautos patriarchas J. Basanavičius, filosofas Vydūnas, buvęs ilgalaikis Vilniaus katedros bazilikos klebonas K. Vasiliauskas (gyveno kaip Šv. Kazimieras), vyskupas Jurgis Matulaitis - jie sielų kilnumu, atrodo, nepralenkiami.

Žiūrint iš šalies atrodo, kad visi gamtos kūriniai laimingesni už žmogų, nes jie vadovaujasi instinktais, o žmogus laisva kūrybine valia padaro klaidų arba nusikaltimų (nuodėmių) prieš savo Kūrėją. Žmogus yra kitoks „sutvėrimas". Jis, naudodamasis laisva valia, kurdamas dažnai apsirinka, suklysta, taisosi ir dirba toliau. Gerai, jei suklysta netyčia, be blogos valios, stengiasi savo klaidas ištaisyti, atsiprašo Visumos Kūrėjo. Kurdamas, nepasilikdamas savo klaidoje, žmogus tobulėja. Jo siela-sąmonė skiriasi nuo gamtos sąmonių, nes pastarosios vadovaujasi Instinktu, mažai kūrybingos. Žmogaus sąmonė skiriasi ir nuo Aukščiausiosios Sąmonės, nes pastarosios galia, laikas ir erdvė neriboti, o žmogaus sąmonė ribota. Be to, žmogus yra Visumos Kūrėjo vaikas (kūrinys).

Yra gyvenimiškų pavyzdžių: jaunystėje latras, vyresniame amžiuje -šventasis. Vadinasi, siela gali iš balos pasikelti ir didelius darbus nuveikti. Jei nepasisekė teigiamai gyvuoti, tai nors vėliau turi atsikvošėti ir savo žemiškame gyvenime suprasti žmogaus paskirtį - tobulėti, palikti teigiamai įspaustas pėdas. Kad taip pozityviai siela galėtų veikti, reikia jai treniruotis - nuslopinti neigiamas tendencijas ir iškelti geruosius, pozityviuosius bruožus. Tik tuomet bus pasiektas imunitetas - atsparumas nuodėmei. Kuriant galima tikėtis pagalbos iš šalies, bet jos siekti reikia aktyviai bendraujant su kitomis sielomis ar sielai kreipiantis aukščiau, parodyti, kad esi to vertas. Sielos teigiamąsias savybes reikia išsiugdyti. Teigiamos ir pozityvios krypties susibūrimai teikta pagalbą sielai arba sieloms. Gerą būdą ir pastangas mokėti gražiai bendrauti su žmonėmis, būti paslaugiam, išmokti valdyti emocijas ir ugdytis teigiamąsias sielos savybes, be kitų pedagoginių priemonių ir būdų, geriausia viešajame transporte. Ten sielos ugdymo pamokos priverstinai kartojamos. Turint tai galvoje, reikia prisitaikyti prie kitų keleivių - neužminti jiems ant kojų, nutylėti užgaulų žodį, adekvačiai vertinti įvykius, nepervertinti savęs, pakęsti stumdimąsi (ypač perpildytoje transporto priemonėje), susilaikyti nuo pykčio ir neigiamų emocijų, užgniaužti kantrybės stygių. Dar vienas būdas sielai pagelbėti - išpažintis.

Diskotekos arba kitos jaunimo susibūrimo vietos yra geros sielų tobulinimo mokyklos, jei ten yra aukštos kultūros organizatoriai ir pasiūlomos geros programos. Jei jaunimo pobūviai paliekami savieigai, tai tokie sambūriai - vakarai prilygsta nuliui arba dažniausiai minusui. Be to, klausimas - kokį jaunimą esame išugdę? Jei pyplys arba pusbernis, pusmergė apsikabinę alaus skardinę ar cigaretę būryje (ne visada tarp gerų draugų) pučia, tai iš tokio jaunuolio gražaus elgesio sunku tikėtis.

Sielai tobulinti šias ar kitas galimybes reikia išnaudoti pozityviai, tik tuomet būsime atsparesni ir bet kokiose kitose situacijose - išvengsime daugelio nuodėmių ir izoliacijos.

Tačiau yra pažymėtinos dvi nuodėmių bazės arba lizdai, kuriuose gimsta įvairiausių rūšių arba variantų nuodėmės: tai gobšumas ir beatodairiškas malonumų siekis nesiskaitant su kitomis sielomis. Nuskurdintoje ir deformuotoje žmogaus sieloje telpa apgavystės, melas, žmonių grobimas ir prekyba jais, narkomanija ir žudynės, alkoholizmas ir kitokie nesuskaičiuojami nuodėmių variantai. Norint padaryti žmonių gyveni­mą gražesnį ir tobulesnį, reikia tas jų sielas (sąmones) iš mažens įstatyti j reikiamas pozityvias vėžes, nes vėliau auklėjimo galimybių bus mažiau. Tokios pastangos reikalingos iki ribos - jaunuolis ir pobrendis (18-20m.) arba pusbernis.

Be minėtų nuodėmės priežasčių, esant labiliai sielai, spontaniškai gali kilti nesuvaldytų emocinių, neadekvačių reakcijų nuodėmių. Tai staigios tragedijos tarp įsimylėjėlių''. Tai būdinga narkomanams ir alkoholikams. Iškrypusiai suskaldytos sielos - jusliniai variantai (ekshibicionizmas, narciziškumas, sadizmas ir kt.). Bedarbystės nuodėmes: vagystės, plėšimai, grobimai išpirkos tikslu ir kt. Nevilties nuodėmės: užkrečiamos emocijos, mintys tarp draugų. Nematant išeities, jos gali virsti nusikalstamais veiksmais arba savižudybėmis.

Emocinės nuodėmės dažnesnės tarp mokyklinio amžiaus vaikų ir girtuoklių. Pvz., (2009 03 26) žiniasklaidoje aprašytas toks atvejis. Antros klasės moksleivis parodė savo „karingumą" prieš ketvirtoką. Antrokas paklausė ketvirtoko - ar jis nematęs jo draugo? Atsakymas: Nemačiau! Staigi antroko emocinė neadekvati reakcija: spyris ketvirtokui į pilvą. Pataikė į saulės nervų rezginį. Iš skausmo negalėjo pajudėti. Atsidūrė ligoninėje. Štai ką reiškia neadekvati emocinė reakcija dėl nieko. Išeitis nenuspėjama.

Žiniasklaidoje dažnai aprašomos staigios emocinės reakcijos (dažniausia narkomanų ar alkoholikų) su peilio dūriais iki mirties.

Nuodėmės samprata atsirado kai buvo sukurtas žmogus. Jam gimus ir nusidėjus atsirado kita sąvoka - bausmė. Pastarosios reikšmė žmogaus sielos tobulinimui be galo svarbi, bet tik žmonių tarpusavio ir žmogaus bei gamtos bendravime. Mat Dievo kūrybos elementai - gamta ir žmogus - yra pažeidžiami juos tobulinant. Žmogus yra sukurtas panašus į savo Kūrėją. Jam įdiegta siela, kuri sugeba kurti (nors ir ribotai). Kadangi siela nėra tobula,  ji savo kūryboje padaro klaidų. Dėl savo kartais piktavališkų poelgių žmogus baudžiamas. Ta bausmė žmogui (jo sielai) padeda atsikvošėti ir grįžti į teisingą kelią.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...