Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Dvasios ir sielos ieškojimai, neapleidžiant fizinės sveikatos

Dvasios ir sielos ieškojimai, neapleidžiant fizinės sveikatos

Pokalbiuose su mąstančiais žmonėmis užkliūdavo klausimai apie amžinuosius dalykus. Kartą kalbantis su labai išmintingu ir eruduotu žurnalistu iš Berlyno Leonu Stepanausku palietėme šią temą. Mane domina erdvių „tuštuma" - kas ją užpildo, ar iš tiesų tokia yra ir kam ji reikalinga. Aptarę įvairiausias nuomones, mudu susitarėm, jam pasiūlius, panagrinėti įvairius energijos laukus ir jų reikšmę Visatose - ar šalia šių laukų daugiau nieko neegzistuoja. Mano pašnekovui Leonui tai labai patiko. Jo paragintas ir prisiminęs anksčiau mano išleistą knygelę apie žmogaus sveikatingumą pavadinimu Universalioji mankšta, nutariau šias temas sujungti į vieną apmąstymą ir panagrinėti, ar galima planuoti ir tapti dvasingu, stipriu ir veikliu žmogumi. Po šio pokalbio aš ir ėmiau šią temą nagrinėti. Nežinau, kaip šis darbas man pasisekė. Tačiau vertinant to klausimo aktualumą šiems laikams, reikėjo ką nors daryti.

Po 50 metų tragiškai išvargto sovietmečio fiziškai žmonės dar laikosi palyginti vidutiniškai, tačiau dvasiškai daugelio sielos išdarkytos, apgniuždytos. O tai reiškia, kad žmogui ne vis tiek, kaip jis tą savo gyvenimėlį nugyvens: ar kaupdamas turtus, skriausdamas kitus, ar skleisdamas paskalas, kitus nevertai menkindamas, per jų galvas lipdamas, darys karjerą ir džiaugsis neleistinais malonumais, ar pasirinks mąstančio žmogaus kelią, savo sielą praturtindamas, gyvenimą pagražindamas ir kitus žmones bei aplinką pradžiugindamas savo sieloje surastais lobiais - pozityviais kūrybiniais darbais ir jų rezultatais.

Čia galima pakalbėti apie paveldą, kurį atsinešame gimdami iš tėvų, protėvių ir dar ankstesnių kartų, apie tai, kad su žmogaus mirtimi ne viskas miršta, kad lieka gyvenimo atmintis, kad gimdydamas žmogus savo sveikatą ir protines bei kitas sielos kokybes perduoda kaip paveldą savo palikuonims (dėl to reikia išsaugoti savo visapusišką sveikatą). Žmogaus gyvenimo įvykiai (yra mokslinė prielaida) fiksuojami informacinėje tvarkymo struktūroje (ITS). Si struktūra išlieka po žmogaus mirties - mirus biologinei struktūrai (BS) - per šių struktūrų bendravimą. ITS pagalba galimas ryšys per atstumą ir neribotą laiko tėkmę.

Patogumo ir geresnės sampratos dėlei kūnas ir visi organai vadi­nami infrastruktūra, o žmogaus visa veikla vadinama siela, nes ji tvarko ir dirba infrastruktūros pagrindu. Akcentuojama sielos vienybė su Amžinąja energija ir jos sąsaja su visumos Kūrėju Absoliutu - su Visuotine Aukščiausia Išmintimi Amžinajame kūrybos procese. Šio darbo antroje dalyje kalbama daugiau apie infrastruktūrą ir jos priežiūrą, nes sveika dvasia sveikame kūne. Taip romėnų pasakyta prieš 2 tūkst. metų.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...