Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Žmogaus siela

Žmogaus siela

Kadangi žmogaus siela kilusi iš Visumos Kūrėjo, ir žmogus yra ja apdovanotas, tai galima teigti, kad žmogus yra tobuliausias Jo kūrinys Žemėje. Žmogaus organizmą sudėtingumu galima palyginti su Visatomis, kuriose vyksta nuolatiniai procesai (vyksmai) - kūryba. Žmoguje taip pat vyksta energijos nuolatinis judėjimas - medžiagų apykaita iki jo sielos gelmių. Visatų begalybės energijos procesą palyginti su žmogaus organizmo procesu galima taip: pirmasis yra begalinis laiko ir erdves prasme, o žmogaus - priešingai: žmogaus egzistencijai ir sielai ugdyti reikalinga įvairi energija, kuri gaunama iš dalies iš aplinkos, gyvosios gamtos su maistu, iš dalies iš Kosmoso įvairių spindulių pavidalu, iš Saulės, vandens ir kt. Minėta energija dalyvauja viso organizmo apykaitos procesuose. Labiausiai maistinių medžiagų reikia nervų sistemai, o ypač galvos smegenims (apie 50 milijardų ląstelių), kurių įvairios struktūros per sielą viso organizmo veiklą vienija ir jo funkcijas reguliuoja. Maistinė ir kitokia galvos smegenų energija, keisdamasi virsta žmogaus sielos energijos maistu. Reiškia, žmogaus siela iš dalies priklauso nuo medžiagų iš išorės. Ji (siela) gimsta Amžinojo begalinio energijos dvasinio sąlyčio procesui veikiant. Dažnai nulemia paveldas iš tėvų, senelių, prosenelių ir dar ankstesnių kartų (genetinis medis), kurių skaičiaus tiksliai negalima nustatyti. Dėl to labai svarbu ankstesnių kartų kokybė, nes ji gali atsiliepti pastarajai kartai. Nėštumo metu labai svarbus motinos ir vaisiaus sielų bendravimas. Embriono siela stiprėja motinos teikiamų labai svarbių maisto medžiagų dėka, joms atitinkamai kintant. Kūdikiui gimus, be minėtų medžiagų jam reikalinga teigiama aplinka (oras, vanduo, glostymai, mikro masažai). Siela auga, stiprėja. Jei tokių sąlygų nėra, sielos ugdymas lėtesnis arba negalimas dėl genetinės patologijos, motinos ligos, traumos gimdant, infekcinių ligų ir kt. (tai iš dalies žmogaus sielos ir Aukščiausiojo Visumos proceso valioje).

Visumos Kūrėjas iš dalies per žmogaus sielą, geisdamas jam tobulumo, dažnai lemia žmogaus gyvenimą Šioje Žemėje. Visumos Kūrėjas atsispindi pačiame žmoguje. Kaip Visatose judėjimas priklauso nuo kosminių objektų bendravimo, taip Žemėje gyvosios ir negyvosios gamtos gyvavimas priklauso nuo grupinių ar pavienių kūrinių bendravimo. Jei tas bendravimas sutrinka, tai grupė ar pavieniai individai pradeda sirgti arba net mirti. Žmogaus sielos - energijos sąlyčio sutrikimas sukelia sielos ligą. Šie santykiai yra labai įvairūs. Tačiau siela su savo energija tvarko ir kitas kūno dalis. Žmonės seniai tai pastebėjo. Dėl to oficialiai buvo pripažinta psichoterapija. Ja naudojasi sugebantys ir nesugebantys (.šundaktariai''), ekstrasensai: šį metodą privalo gerai įvaldyti oficialioji medicina. Veikiama per biostruktūras (klausos, lietimo, uodimo, skonio, regos) fiziniais metodais, įtaiga, hipnoze, be to kartais sėkmingai naudojama ir ITS, apie kurią kalbėsime vėliau. Impulsas

persiunčiamas informacinei tvarkymo struktūrai, iš kurios j Centrinę nervų sistemą, o iš jos išėjęs jau perdirbtas atitinkamas impulsas siunčiamas į organą, kuris serga, su atitinkamu nurodymu energijos reguliacijai. Po vieno ar kelių tokių seansų energijos destabilizacija išnyksta - energija (gal ITS) normalizuojama.

Kas yra žmogus? įsivaizduokime gamyklą, kurios išoriniai įrenginiai - vamzdynas, elektros instaliacija ir kt. Pavadinkime tai infrastruktūra, o vidaus įrangą - gamyklos veikliąją dalį, išleidžiančią produkciją, - siela. Jei genda infrastruktūra - taisoma vienaip, o jei siela (vidaus įranga) - kitaip. Jei ši infrastruktūra (žmogaus kūnas) ir siela (vidaus įranga - veiklioji dalis) prižiūrima tinkamai, tai veiks ilgiau, jei ne - trumpiau. Žmogaus siela be kūno negali viena gyvuoti, jei žūna arba miršta BS (biologinė struktūra). Ji su savo energija patenka pas Kūrėją. Kūnas, jei laidojamas žemėje, energiją skleidžia lėtai, padedant kitoms energijos rūšims. Naujagimis savo sielą iš dalies paveldi iš tėvų ir Kūrėjo. Siela auklėjama ir tobulinama veikiant kitoms sieloms (tėvų, pedagogų, kitų veiksnių) ir aplinkai.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...